Exkurze v Záchranné stanici v Bartošovicích

27.09.2020

Opět je tady září a my jsme rozjeli nový školní rok. Všichni jsme se vrátili do školních lavic, někteří žáci se potkali po dlouhém období odloučení, stejně jako my učitelé. Protože je doba stále nejistá, je vhodné akce odložené z minulého školního roku co nejdříve uskutečnit. Proto jsme druhý týden školního roku 2020/2021 vyrazili na exkurzi do Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Bartošovicích. Akce se uskutečnila ve dvou dnech. V pondělí 07. 09. se jí zúčastnila 1. a 2. třída, v úterý 08. 09. pak žáci 3. a 4. třídy. Pro obě skupiny byly připraveny dva výukové programy.

V prvním jsme se dozvěděli něco o historii této záchranné stanice, o její náplni práce a prohlédli jsme si budovu s expozicemi. Program Živá příroda na dosah byl sestaven ze dvou částí. V první části se žáci v budově seznamovali s jednotlivými ekosystémy Poodří. Výklad lektora byl prokládán interaktivní projekcí s možností prohlédnout si vypreparované exempláře mnoha zástupců fauny a flóry Poodří. Venkovní prostory zahrnovaly expozice s živými zvířaty, která potřebují pomoc. Jednalo se o řadu živočichů, zejména ptactva, s popálenými nebo poraněnými křídly, kteří by v přírodě nepřežili. Byla zde dokonce i zvířata, která lidé vychovávali doma, ale pak již nebyli schopni se o ně postarat, a tak byla umístěna zde. Danou expozici doprovázel výklad lektora, který děti seznamoval s názvy jednotlivých obyvatel voliér a informoval je o jejich potravě a způsobu života.

Během druhého programu s názvem Od vajíčka k mláděti byly žákům poutavou formou sděleny informace o způsobu hnízdění, o péči o ptáčata, o stavbě těla ptáků a o vajíčkách. Zajímavé bylo srovnání vajíček od mini až po největší pštrosí. Také rozpoznat vajíčko syrové a uvařené dokáže už každý žák. Děti si totiž prakticky vyzkoušely, jak poznají syrové vejce od vařeného. Prohlédly si skořápky různých ptačích vajec a porovnávaly jejich velikost a zabarvení. Během programu oba lektoři velmi ochotně zodpovídali dotazy dětí a pozvali je, aby s rodiči využili volného vstupu o víkendech a Záchrannou stanici opět navštívily.

Krásný zážitek nám připravila vydra, jíž je věnována nová expozice. Její temperament, rychlost ale i nebezpečí v možnosti kousnutí, zaujaly všechny žáky.

Záchranná stanice nejen léčí nemocná zvířata, ale poskytuje i útulek zvířatům, která by v přírodě neměla šanci přežít. Snaží se nejen zvířata vracet zpět do volné přírody, ale mapovat i jejich další cestu. Bohužel, ne vždy je tento návrat úspěšný, neboť kupříkladu letošní cesta čápa černého neskončila radostně. Navštívit onu záchrannou stanici bylo velmi poučné, jelikož si děti měly příležitost uvědomit, že život zvířat v přírodě není snadný. Proto je důležitá činnost této stanice, která mimo jiné chrání volně žijící zvířata v jejich přirozeném prostředí. 

Děkujeme Záchranné stanici za možnost návštěvy.

Blanka Barvíková, Táťána Němcová