Noc s Andersenem ve znamení detektivních příběhů a autismu

05.04.2017

"Autismus....nabízí šanci koukat s úžasem a otevřenýma očima na svět, který bychom jinak míjeli."

Dr. Colin Zimbleman, Ph.D.

Minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce i roky plynou. Čas nezastavíme. Nastal opět poslední březnový den a naše kroky nás znovu dovedly ke společně strávené noci s našimi šestnácti žáky. Noci s Andersenem. Nejen na naší škole, nýbrž na mnoha dalších místech naší republiky jsme tak mohli prožívat chvíle trávené nad knihami. Zamýšlet se nad životem, prioritami i osobním růstem. A především, mohli jsme spolupracovat. Upevňovat vzájemné vazby mezi dětmi napříč ročníky druhého stupně. Téma, jež jsme pro letošní rok zvolili, je tématem vážným. Tématem, o němž se málo hovoří a s nímž jsme chtěli seznámit i naše žáky. Autismus. K této volbě nás vedla rovněž skutečnost, že dne 02. dubna nastal Celosvětový den porozumění autismu. Jako projev podpory lidí s touto nemocí žijících mezi námi. Symbolem se stala modrá barva, a tudíž jsme se i my do ní ustrojili.

Ústředním autorem a stěžejní knihou pro letošní ročník se nám stal Mark Haddon a jeho Podivný případ se psem, jenž před několika málo lety nastudovalo a na divadelní prkna uvedlo rovněž Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě.

Naším cílem bylo předat dětem povědomí o daném jevu. Pracovali jsme s výše jmenovanou knihou, neboť jejím hlavním hrdinou je právě chlapec trpící austismem. Vedle skupinové práce s informacemi, řady aktivit zaměřených na detektivní literární žánr, noční sdílení se o knihách, které mají děti rády - čajovny, společného sledování večerního filmu jsme prožili pohodové okamžiky i za krásného jarního počasí během sobotního dopoledne venku. Zde jsme využili prostor k utvoření několika snímků v rámci - v dnešní společnosti - tolik rozšířeného jevu zvaného "selfie". Chtěli jsme, aby děti zachytily svět z různých úhlů pohledů a staly se ústředními postavami svých fotografií. Svět autistů není snadné pochopit. Lidský mozek, který se stal hlavním motivem našeho setkání, je orgánem značně složitým, ne-li záhadným. Žáci - v průběhu pasováni na malé/mladé čtenáře, mohli samy zjistit, jak těžký může být život člověka, pro něhož je nemožné rozlišit emoce, nerozumět mnoha věcem, které se kolem něj dějí. Mohli diskutovat, poznávat, objevovat svět, který je odlišný od světa jejich. Zároveň jsme i tentokrát usilovali o upevnění potřeby tolerance dětí vůči jedincům od nás různorodě odlišných - v tomto případě autistů.

Výsledky práce našich žáků nás opět přesvědčily o jejich přemýšlivosti, kreativitě i schopnosti přijímat a vstřebávat řadu odborných údajů i společensky důležitých jevů. Máme naději, že i letos děti opouštěly Noc s Andersenem s kladnými zážitky, na něž budou dlouho a rády vzpomínat. My se je snažili za jejich aktivitu i spolupráci odměnit praktickými upomínkovými předměty. Kromě publikace Marka Haddona, v jehož příběhu nalezneme prvky pátraní - detektivního žánru, byli dětem představeni i další autoři a jejich knihy na onen žánr zaměření. Kupříkladu Aghata Christie, Sir Arthur Conan Doyle či náš Karel Čapek.

Noc s Andersenem uskutečňujeme na naší škole již více než šest let. Ta letošní však pro nás osobně byla dosud nejsilnějším zážitkem. Snad i právě vzhledem k vybranému tématu. Zaslouží si tudíž, abychom se s ní podělili i zde, na tomto místě. Neboť vnímáme, že jednotlivé části našeho programu letos ještě více představovaly velmi úzce a vzájemně tematicky provázané dílky puzzle, jež v závěru utvořily pevný a jasně formulovaný celek - literárně, divadelně, společensky propojený. Velký dík náleží kolegyním Markétě Lúčanové a Daniele Světlíkové za náročnou přípravu, realizaci i spolupráci v rámci tohoto projektu, který považujeme nejen za výchovně-vzdělávací, ale rovněž preventivní.

Děkujeme všem dětem za jejich ochotu, nadšení i touhu osobně růst. Těšíme se na viděnou v roce příštím. A až zítra oblékneme či do svých rukou uchopíme něco modrého, vzpomeňme na ty, kteří jsou zde s námi a přitom žijí ve svém vlastním světě - jak tomu bylo kupříkladu v životě Alberta Einsteina a mnoha dalších osobností, které i přes své onemocnění dosáhly celosvětových úspěchů v mnoha oblastech společenského vědění. Vzpomeňme, co v onen den modrá barva symbolizuje.

A nejen jako učitelé, ale také jako rodiče, ti kteří mají být dětem oporou, pojďme dál s vědomí, že to, "co dělá dítě nadaným a talentovaným, nemusí být dobré známky ve škole, ale odlišný náhled na učení a svět."

Chuck Grassley

Nyní intenzivně pracujeme na přípravě fotogalerie. Snímky a vzpomínky jsou tím, co nám zůstává.

Mgr. Lukáš M. Pitřík