Nocování ve škole

17.05.2023

Noc s Andersenem, tedy nocování ve škole, je jednou z našich tradičních akcí pořádaných v jarních měsících, na kterou se děti velmi těší.

Letošní nocování mělo název PEVNOST BOYARD podle, mnohým známé, televizní soutěže, ve které účastníci získávají klíče plněním obtížných úkolů. Pomocí klíčů a indicií se pak snaží vyluštit šifru, která otevírá poklad.

Děti se sešly ve škole v pátek 5. 5. v 16: 00 hodin. Zázemí jim poskytly učebny v přízemí. V učebně 2. B si uložily "zavazadla" a s napjatým očekáváním se všichni sešli ve třídě 2. A.

Po úvodních seznamovacích hrách (nejvíce se líbila hra na upíra), se děti rozdělily do pěti skupin, ve kterých pak plnily neobvyklé, někdy i náročné úkoly, které jim umožnily získat klíče, potřebné k dosažení odměny. Ve druhém kole hry se děti snažily získat nápovědu – indicie k rozluštění slova, které otevře cestu k pokladu. Klíče byly ukryty ve velkých nádobách s různým obsahem, pod vodou, či v bludišti pavučin. Indicie se ukrývaly v nepřístupných místech nebo je bylo třeba vyluštit pomocí rébusů. Přesto se dětem podařilo získat 20 klíčů a spoustu indicií. Večer s velkým napětím všichni čekali, jestli se poklad otevře. Podařilo se. Ze schodiště se na děti sypala záplava mincí. Všichni se s nadšením pustili do sbírání. Hodnota nasbíraného pokladu činila 504,- Kč. Ihned padaly návrhy, jak s pokladem naložit, ale protože po náročném dni už byli všichni unavení, rozhodování jsme nechali na další den.

Druhý den ráno, po krátké rozcvičce s proběhnutím na čerstvém vzduchu, následovaly další aktivity. Nastal čas věnovat se knihám, které si děti přinesly. Knihy byly vystaveny na chodbě tak, aby k nim měly všechny děti přístup a mohly si je prohlédnout. Každý z účastníků si připravil pomůcku – část oděvu nebo jeho doplněk, obrázek, drobný předmět ap.-, který měl napovědět ostatním, kterou knihu si donesly. Své tipy si děti zapisovaly do připravené tabulky.

Před samotným ukončením společného setkání nás čekalo ještě rozhodnutí, jak naložíme s vybojovanou částkou peněz. Postupně se všechny děti vyjádřily k návrhům z minulého dne a po těsném rozdílu hlasů bylo rozhodnuto, že peníze budou věnovány útulku pro opuštěná zvířata. A pak už následovalo balení a loučení.

Jak děti hodnotily letošní nocování ve škole?

  • Bylo to super, když se začaly sypat peníze.
  • Poprvé jsem byl na půdě školy.
  • Líbilo se mi společné spaní ve třídě na spacácích.
  • Jídlo bylo výborné.
  • Bylo fajn, jak jsme si vzájemně pomáhali a fandili.

Na závěr tedy zbývá jen konstatovat, že se letošní nocování ve škole opět vydařilo a budeme se těšit na další.

za kolektiv pedagogů I. stupně L. Hodurová