Od Slovanů po současnost

01.06.2018

Již několik let považujeme za neodmyslitelnou součást výuky na naší škole výchovně-vzdělávací exkurze různorodého charakteru, jež vnímáme jako nezbytnou praktickou složku upevnění získaných teoretických poznatků našich žáků. Jinak tomu není ani v oblasti dějepisu, kdy se snažíme dětem odhalovat nemalou část zajímavostí, historických událostí či společenského pozadí té či oné doby a jejich vzájemnou provázanost i souvislost s dnešní podobou světa.

A poněvadž si děti občas kladou otázku, k čemu jim vlastně dějepis v životě bude, snažíme se jim předkládat právě i možnosti spatřit fakta, jež jsou jim předávána ve škole, v reálném životě, aby si mohly uvědomit, že historie, to nejsou jen řádky slov zapsané v učebnicích, nýbrž i hmotné statky, které nás obklopují a jsou svědky a tichým mementem dob dávno či nedávno minulých.

Naše dějepisné exkurze obvykle skýtají poznatky napříč uměleckým směry, staletími, panovnickými rody, architektonickými skvosty či významnými osobnostmi v praxi. Takovou exkurzí byla i ta, kterou jsme nedávno připravili a uskutečnili se žáky našeho devátého ročníku. Tentokrát jsme se vydali do města, které bylo v dřívějších dobách kulturně společenským a historickým centrem Těšínského Slezska. Český Těšín je místem, kde se psala česko-polsko-německá historie, a to již od příchodu Slovanů. V rukou jsme tak na okamžik drželi klíč k samotnému srdci města. Jelikož se jedná o exkurzi, kterou absolvují všichni žáci na konci svého studia základní školy,  a to i z důvodu, že se jedná o exkurzi časově i fyzicky náročnějšího charakteru, nebudeme se zde rozepisovat o detailech, abychom tím neodkryli některá historická tajemství, jež v sobě návštěva Českého Těšína skrývá, a ponechali si je tak pro další žáky devátého ročníku v příštím školním roce. Nicméně, jsme přesvědčeni, že nejlépe dokáží ohodnotit absolvovaný program samotné děti. Dovolujeme si Vám tedy předložit jejich vlastní názory, zážitky i postoje prostřednictvím zpětné vazby, kterou nám písemně poskytly, za což jim velmi děkujeme. Níže Vám rovněž předkládáme několik snímků z našeho společně stráveného času na polské i české straně města, kdy jsme tak učinili dne 16. května Léta Páně 2018.

Lukáš Michael Pitřík


"Exkurze se mi moc líbila a nejvíc mně zaujala věž, rotunda a staré vojenské bunkry."

"Víc mne bavila část o druhé světové válce...a líbil se mi zámecký vrch. Celá exkurze mi určitě něco dala a jsem rád, že jsem poznal zase něco nového."

"V Těšíně se mi velmi líbilo. Zaujala mě jeho bohatá historie a nádherné kostely. Nejvíc se mi líbily bunkry z 2. světové války."

"Exkurze se mi líbila. Viděli jsme toho hodně a hodně jsme se dozvěděli. Informace mi přišly zajímavé a důležité. Byla i sranda, např. s hřištěm, holuby atd. Oběd byl taky super. Celý den se mi líbil, akorát byl náročný na chůzi a dlouhý."

"Exkurze byla zajímavá, ale moc dlouhá...Jinak se mi líbilo asi všechno, mohli jsme mít někde delší rozchod. Určitě jsem si z těch výkladů něco zapamotoval(a)."

"Asi ze všeho nejvíc mne zaujala rotunda, a to ten vnitřek, jak je zpracována. Líbil se mi taky výhled z té věže..."

"Nejvíc se mi líbilo, když jsme šli na rozhlednu...Dozvěděl jsem se, že tam jezdila tramvaj. Zaujal mě "koščiol" nebo jak se to píše. Velmi vysoký byl a zajímavý. A také se mi líbil ten bunkr uprostřed sídliště a zákopy v lese taky. Přehrada byla taky fajn, jen škoda, že se tam nedalo koupat, skočil bych tam hned."  

"Exkurze se mi líbila. Dozvěděl jsem se mnoho nových a užitečných informací. Nemůžu napsat jednu věc, která se mi líbila, protože celá exkurze byla dobře podaná a zajímavá."

"Bylo to velmi zajímavé. I když jsme měli málo času, stihli jsme toho hodně. Bylo by lepší, kdyby akce tohoto typu byly častěji - o dalších městech Moravskoslezského kraje. Nejvíce mne zaujalo povídání o dvou srncích, které jste tam měli."