Otevřená škola v Janovicích

06.02.2024

Naše škola je již čtvrtým rokem součástí projektu "Pomáháme školám k úspěchu". Tento projekt pomáhá učitelům na českých veřejných základních školách zavádět podnětnější přístupy k výuce, aby se všichni žáci učili s chutí, nasazením a měli dobré výsledky. Díky tomuto projektu si rozšiřujeme povědomí o metodách a vzdělávacích postupech, více se soustředíme na výstupy žáků a hledáme cestičky, jak dosáhnout u žáků co nejlepších výsledků.

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny lokální učící se skupiny učitelů a ředitelů, kteří se vzájemně podporují v rozvíjení čtenářské a pisatelské gramotnosti u svých žáků. A protože si uvědomujeme, že společné učení pedagogů a jejich vzájemná podpora zvyšují u dětí výsledky, vznikl nápad realizovat OTEVŘENOU ŠKOLU. 

A tak se ve čtvrtek 25. ledna otevřela janovická škola všem svým kolegům ze spřátelených okolních škol, kteří se mohli přijít podívat a načerpat novou inspiraci do hodin, jež jim naši učitelé na I. i II. stupni nabídli. Jsme rádi, že k nám zavítali učitelé ze základních škol z Fryčovic, Jablunkova, Bohumína, Bašky a ze dvou škol z Českého Těšína. 

Učitelé si mohli zvolit ve 3. třídě tandemovou výuku a spolu s dětmi se zamyslet, zda je výhoda či nevýhoda být geniálním dítětem jako Mozart, ve 2. třídě se společně s dětmi zorientovat v zimních sportech, společně s třeťáky si uvědomit hodnotu peněz a třeba i to, že "kdo šetří, má za tři". Učitelé na II. stupni si pro své kolegy připravili badatelskou výuku, kde děti zkoumaly, pozorovaly – prostě bádaly nad žampiony, mohli si projít oborovou dějepisnou lekci, která nesla název Panovníci osvícení rozumem, či navštívit sci-fi orientovanou pisatelskou lekci.

V odpoledním bloku, po výborném obědě, jsme kolegům představili náš celoškolní projekt – Napříč školou, o kterém však nic podrobněji prozradit nemůžeme, protože děti teprve čeká a je pro ně vše zatím zahaleno tajemstvím.

Jsme velmi rádi, že se všem našim kolegům u nás ve škole líbilo. Ocenili mimo jiné pestrou nabídku hodin, která pro ně byla velmi inspirativní a obohacující, rozmanitost používaných metod, získali spoustu nových nápadů. Velmi mile hovořili o našich žácích, na kterých jde vidět, že jsou vedeni k tomu vyjadřovat se k tématu, zamýšlet se, kriticky uvažovat, mají možnost rozvíjet svou pisatelskou fantazii…

Je to důkazem toho, že to, co děláme, děláme dobře a má to smysl.


Markéta Lúčanová, Ivo Tošenovjan