Janovická "otevřená škola"

17.03.2023

Naše škola se již třetím rokem aktivně účastní projektu "Pomáháme školám k úspěchu", jehož cílem je, aby se každý žák učil naplno a s radostí. Díky tomuto projektu si rozšiřujeme povědomí o metodách a postupech, které rozvíjí čtenářskou a pisatelskou gramotnost žáků a které nám pomáhají do vzdělávání žáky aktivně zapojovat. Jsme velmi rádi a hrdi, že spolu s dalšími 112 školami po celé republice můžeme být jeho součástí.

V rámci projektu byly vytvořeny spřátelené školy, které spolu úzce spolupracují, předávají si zkušenosti a jsou si navzájem inspirací. A tak ve čtvrtek 9. března naši školu navštívili učitelé ze ZŠ Baška, ZŠ Fryčovice a ze ZŠ Třinec.

První část setkání byla zaměřená na další rozvoj kolegiální spolupráce a čtenářské gramotnosti na jednotlivých školách. Poté měli učitelé možnost navštívit jednu ze čtyř hodin, které pro ně naši učitelé "otevřeli". Výběr byl velmi pestrý.

Spolu s žáky mohli v 1. třídě prožít lekci Netrpělivá včelka a zjistit, co vše musí včelka udělat, než vyletí z úlu. Spolu s dětmi se učili číst nejen samotný příběh včelky, ale i nepřímo vyjádřené informace vyplývající z textu.

Ve 2. třídě porovnávali, jak se na soužití s veverkou dívá slon a jak mravenec. V této lekci se žáci učili všímat si podobností a rozdílů toho, když je jedna událost popisována z pohledu různých postav. Zjišťují, jak právě podavatel ovlivňuje způsob, jak jsou popsány události.

V 6. třídě se seznámili s vývojem savců. Rozvíjeli dovednost pracovat s informacemi získanými v různých typech textů, aby pochopili hlavní myšlenku a propojovat získané informace se schématickým znázorněním.

V 9. třídě se prostřednictvím dvou příběhů stali na chvíli součástí života židovského obyvatelstva za 2. světové války u nás, na Ostravsku. Učili se mimo jiné uvažovat v sociálně kulturních kontextech a přemýšlet o příčinách, které vyplývají z dobových, místních a kulturních souvislostí.

Po ukončení hodin jsme společně diskutovali nad stavbou hodin, stanovenými cíli a tím, zda byly naplněny.

V odpoledním bloku jsme kolegům představili náš celoškolní projekt "Myši patří do nebe", který na naší škole proběhl před jarními prázdninami. S učiteli jsme měli možnost prožít jednu část projektu na vlastní kůži a opět jsme společně nad pracemi dětí reflektovali průběh a dosažení cílů.

Ze vzkazů, které nám naši kolegové napsali, usuzujeme, že tento den byl pro všechny velmi inspirativní a obohacující, což nás velmi těší a je to důkaz toho, že to, co děláme, má smysl. Příští setkání nás čeká již za měsíc, kdy hostitelskou školou bude tentokrát základní škola ve Fryčovicích.