Ozdravné pobyty...

05.12.2018

Ozdravné pobyty s environmentálním programem pro janovické žáky - Díky významné finanční dotaci Národního programu Životního prostředí, měli žáci janovické školy možnost vycestovat na týden do malebného prostředí Petříkova v okrese Jeseník. Škola získala významnou nemalou dotaci ve výši Kč 193 000,-. Denní částka na žáka činila Kč 350,-, ve které byla započítána strava, nocleh a celodenní program.

Cílem pobytu bylo zlepšit znalosti a dovednosti žáků v ekologické oblasti a společně strávit příjemný podzimní čas v kraji pod Šerákem. Ozdravné pobyty musely probíhat v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.

Žáci druhého stupně vyjeli v období 08. - 12. 10., žáci prvního stupně byli v Petříkově od 15. - 19. 10. 2018. Oba pobyty měly společné mimořádně příjemné počasí, zvídavost žáků a velké nasazení vyučujících.

Věříme, že si děti z tohoto programu odnesly mnoho pestrých zážitků, vřelý vztah ke krajině našeho domova a lásku k přírodě.

Monika Olšáková, Ivo Tošenovjan