Po stopách Československých legií

20.03.2019

Od roku 2018 si neustále připomínáme řadu významných výročí historie naší země. Máme za sebou projekt "Osmičková výročí" a právě prožíváme měsíce plné dalších jubilejí. Jedním z nich je rovněž přípomínka sta let od činnosti Československých legií na území Sovětského svazu, kdy již po skončení první světové války byli naši vojáci nedobrovolně vtahováni do dalších bojů na neznámém území. Mimo jiné letos vzpomeneme také sto let od ukončení bojů o Těšínské Slezsko

A co byly vlastně čs. legie? Vojenská uskupení, jež vznikala v průběhu první světové války z našich dobrovolníků bojujících mimo jiné za myšlenku Tomáše Garrigua Masaryka o vytvoření svébytného samostatného Československého státu. Tato vojenská uskupení byla utvářena na území Francie, Itálie a tehdejšího Ruska

Jako škola jsme již po nějakou dobu zapojeni do projektu Československé obce legionářské s názvem Legie do škol. U příležitosti výše uvedených historických faktů jsme dne 15. března absolvovali se žáky 8. ročníku prohlídku Legiovlaku. Originálního projektu, který je podporou oživení povědomí o první světové válce a její krutosti, jež byla v uplynulých několika letech zcela opomíjena a zastíněna neméně závažnějším celosvětovým konfliktem - druhou světovou válkou. 

V rámci exkurze Legiovlaku, kterou jsme mimo jiné absolvovali již před třemi lety s našimi staršími žáky v Českém Těšíně, tentokrát ve Frýdlantu nad Ostravicí měli žáci možnost zhlédnout snímek, jenž je uvedl do daného tématu. Posléze jsme prošli společně s průvodcem jednotlivé vozy, z nichž některé jsou původní. Děti mohly spatřit, jak cestovali naši vojáci, jaké nástroje používali v tehdejší medicíně lékaři při ošetřování nejen vážných zranění vojáků, kde si vařili jídlo či jak vypadal vůz, v němž se nacházely zbraně, jejichž smylem bylo především chránit daný konvoj. Po celém vlaku jsou rozestavěny panely přibližující dílčí události daného historického údobí, ke spatření jsou rovněž uniformy našich legionářů v jednotlivých výše uvedených zemích a také autentické fotografie. Součástí soupravy je rovněž poštovní vůz. Za jeden ze značně přínosných aspektů exkurze pro naše žáky vnímáme i skutečnost, že nás provázel slovenský průvodce. Děti se tak setkaly s jazykem, jemuž nově nastupující generace již bohužel přestává rozumět, a uvědomit si, že v době, kdy ještě nebyly na tomto světě, existoval dvakrát skutečný společný stát Čechů a Slováků, v němž žili jejich rodiče či prarodiče.

Jsme velmi rádi, že výuka moderních dějin je podporována řadou přínosných projektů, a mladá generace si tak může alespoň zprostředkovaně představit, jaký byl život a osud našich předků nejen na počátku 20. století. První světová válka je součástí výuky 8. a 9. ročníku, tudíž k danému tématu - Československé legie - se s našimi letošními osmáky ještě navrátíme.

Lukáš Michael Pitřík