Pomoc lesní zvěři a ptactvu

15.02.2017

V týdnu od 09. do 13. ledna nás zaskočily velké mrazy, které k nám dorazily po dlouhé době. Všichni jsme začali vyhledávat teplé oblečení, jež by nás alespoň trochu zahřálo. Naskytl se nám nádherný pohled na zimní krajinu s teplým čajem v rukou. Realita, která se nám z našich domovů nabízela. Avšak při pohledu z okna jsme spatřili ptactvo, jež ony možnosti, jimiž disponujeme my lidé, nemá. A v té chvíli nás, žáky 2. třídy, napadlo jim pomoci. Po spolupráci s rodiči jsme do školy donesli všechny dobroty, jež mají ptáci rádi a zároveň jim neuškodí. Společně jsme jim pak ve třídě vyrobili lojové koule, které jsme nechali do dalšího dne pěkně ztuhnout. Zároveň jsme ve škole nahromadili potraviny pro zvířata v lese. Chtěli jsme se za nimi ke krmelcům vydat v pátek, ovšem počasí nám vůbec nepřálo. Vítr nedovolil vyjít ven na procházku, a proto jsme alespoň v okolí školy  rozvěsili lojové koule pro ptáky.

Ideálním dnem se pro nás stalo následující pondělí 16. ledna, neboť nefoukalo a do tváří nás krásně hřálo slunce. Na vycházku s námi nakonec vyrazila i 1. třída. Vybavení chlebem, kaštany, mrkví a jablky jsme vyšli. Po cestě jsme pomocí dalekohledu pozorovali přírodu, včetně srnek, které bylo krásně vidět na zasněžených polích. Potravu jsme dali do tří krmelců. Nejzajímavější a největší byl ten, který je určen především pro srnky. Trochu nám z dálky připomínal perníkovou chaloupku, jež pro změnu vyhledávají zvířata. Z vycházky jsme všichni měli dobrý pocit. Nejenom že jsme protáhli svá těla a procvičili chůzi, ale hlavně jsme potěšili naše živočichy, kteří to mají v zimním období náročné.

Zanedlouho připojíme i několik snímků.

Mgr. Taťána Němcová