Poslední historicko-zeměpisná exkurze

04.07.2019

Poslední společné kroky žáků 9. třídy směřovaly dne 26. 06. na Karvinsko. Absolvovali jsme druhou část exkurze Po stopách našich předků aneb Těšínské Slezsko. Součástí onoho závěrečného putování se stala prohlídka Kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné Doly s průvodkyní paní doktorkou Ondruszovou. Dověděli jsme se mnohé nejen o samotném kostele, který je raritou ve střední Evropě, nýbrž i o původní podobě samotného města Karviná a jeho kořenech. V kostele naše mysl podléhala řadě očních klamů a fyzikálních zákonů. Navštívit ono památné a poutní místo pro nás bylo velkým zážitkem. Poté jsme se vypravili směrem k Chotěbuzi, kde jsme vstoupili do prostor Rybího domu, jež byl pro většinu dětí novinkou a jeho návštěva prvotní. Své putování jsme zakončili překročením hranic a opětovným vstupem do polského Těšína. Zde jsme došli po prudkém stoupání do míst, kde byl roku 1640 založen židovský hřbitov. Tento existuje dodnes. Byť ona místa nejsou příliš opečovávána a původní synagoga tohoto starého hřbitova je nepřípustná, neboť je zchátralá, dosud nalezneme na hřbitově přes více než 1 500 původních náhrobních kamenů. Jedná se o největší pohřebiště ve Slezsku. Jeho návštěvou jsem důstojně zakončili náš loňský celoroční mezinárodní projekt na téma Holocaust ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze.

Lukáš Michael Pitřík