Přátelské setkání sousedních škol

13.02.2020

V den pololetního hodnocení se setkali osmáci Základní školy Baška a Základní školy Janovice. Setkali se nejen, aby se seznámili a spřátelili, ale také, aby si prožili výuku chemie jinak, a nakonec si zasportovali.

Bašťané přivítali Janovičany v nově postavené škole hned zrána. Tam si první hodinu společně zažili aktivity na poznání druhých na prolomení ledů při prvním vzájemném kontaktu. Bezvadně k takové činnosti pomohla komunikace v komunitním kruhu a od začátku se seznamování odehrávalo ve veselé a vstřícné atmosféře.

Další práce se odvíjela v duchu chemické vědy. Žáci měli možnost ponořit se do lušťovek, přesmyšek a hádanek na odborné pojmy týkající se poznávání látek a značek prvků. Ve dvojicích pak mohli poměřit síly s chemickými hrdiny, kteří byli ukryti v odborném textu kombinovaném s originální kresbou. Žáci tak mohli prověřit svou čtenářskou gramotnost, která jim dopomohla vyhledávat odborné informace v krátkém textu.

Ve znamení chemie pokračovala i další vyučovací hodina, kde nám látky hořely, svítily, měnily barvy i látkový charakter. Vyzkoušeli jsme si experiment, kdy kapesník hořel silným plamenem, avšak neshořel, dále jsme viděli sopku hořící tak, že se nám vytvořil na konci práškovitý kráter. Ve skupinách si pak děti mohly vyzkoušet díky roztokům různé hustoty, jak vzniká inverzní jev počasí, který často doprovází smogová situace. V kádince se nám prolínaly různobarevné vrstvy, které nám pomohly pochopit, co se děje v ovzduší při nepříznivých klimatických podmínkách.

Po náročném dopoledním programu bylo na čase odpočinout si sportovními aktivitami. Děti využily novou tělocvičnu, kde si zahrály míčové hry a poměřily síly v několika disciplínách.

Všichni se po poledni rozloučili a při loučení si všichni slíbili, že se budou chtít opět potkat a zažít společně další den.

Je jasné, že příště bude setkání v Janovicích, a jsme rádi, že se můžeme vzájemně znovu setkat. Věříme, že vzniklá přátelství budou pokračovat třeba i po mimo školu.

Monika Olšáková