Předvánoční Vídeň

08.01.2018

Ve dnech 12. a 13. prosince 2017 jsme měli jedinečnou příležitost vyrazit s našimi žáky do útrob nádherné předvánoční Vídně, královny mezi evropskými městy. Naskytla se nám možnost kombinace historické prohlídky s nákupy na vánočních trzích. A tak jsme si z úst naší průvodkyně paní Lenky Kotáskové vyslechli řadu zajímavých informací z oblasti kulturně-historické, navštívili několik pamětihodností, zhlédli nejkrásnější místa velkoměsta, absolvovali návštěvu přírodovědeckého a také kulturně-historického muzea. Někteří z nás vystoupali rovněž na vrchol věže Dómu sv. Štěpána, odkud se nám naskytl neskonale nádherný pohled na celou Vídeň. Celkově onen výlet považujeme za perfektní zpříjemnění předvánoční atmosféry, přínos zhlediska vzdělávacího v rámci dějepisu i zeměpisu a za studnici dalších nových a jistě nezapomenutelných zážitků a vzpomínek. Současně jsme tak důstojně zakončili rok, v němž jsme si připomínali tří sté výročí narození jediné královny a císařovny na českém trůnu Marie Terezie.

Děkujeme tímto naší již zmíněné kolegyni paní Mgr. Lence Kotáskové za zorganizování a hladký průběh celé exkurze.

Přikládáme několik fotografií zachycujících nepopsatelnou atmosféru našeho pobytu ve Vídni se sluncem nad hlavami.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík