Projekt Nanečisto a zápis dětí do 1. třídy

13.04.2019

Každý začátek kalendářního roku se nese v duchu příprav akcí pro budoucí prvňáčky. V únoru jsme se sešli v mateřské škole na schůzce, kde paní učitelky pozvaly rodiče budoucích prvňáčků a učitelky ze školy základní. Schůzka měla dvě části. Nejdříve byla ukázková hodina, kde nám předvedli předškoláci, jak pracují a jak se jim ve školce líbí. Poté následovala diskuse mezi rodiči a učitelkami ze základní školy. Ti postupně získávali informace o práci ve škole, dovednostech, které by jejich děti měly mít zvládnuty nebo na kterých je nutné ještě zapracovat. V závěru schůzky byli informováni o projektu Nanečisto, který nabízel rodičům poslední možnost ověřit připravenost jejich dítěte do školy.

Do projektu Nanečisto se letos přihlásilo 16 dětí, tzn. všichni předškoláci, a zaslouží si velkou pochvalu. Setkání dětí a budoucí paní učitelky probíhala v úterky v odpoledních hodinách, kdy společně procházeli a procvičovali aktivity potřebné ve škole - grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání, matematickou představivost, slovní zásobu, myšlení, řeč atd. Setkání, na kterých plnily samostatně zadané úkoly, byla tři. Rodiče pak měli možnost prověřit připravenost dětí na domácích úkolech, které obdrželi předškoláci na konci hodiny. Po těchto setkáních následovala individuální schůzka rodičů, dítěte a paní učitelky. Na ní se konzultovalo, řešilo, radilo, ale hlavně chválilo, a to právě připravenost dětí. Poděkování si zaslouží paní učitelky ze školky, které se dětem věnují a připravují je k jejich dalšímu životnímu kroku.

Nesmíme zapomenout, že důležitou součástí přípravy na zápis je i návštěva současné 1. třídy. Zde předškoláci potkají své sourozence, kamarády nebo i sousedy. Mají možnost se podívat do hodiny a vidět na vlastní oči, jak se již pracuje v 1. třídě.

Poslední fází pak byl samotný zápis předškoláků do 1. třídy. Ten proběhl v úterý 2. dubna od 14 do 17 hod. Tentokrát se uskutečnil na téma Pošta a proběhl v prostorách 5. a 3. třídy. Rodiče měli možnost vybrat si individuální čas, který jim vyhovoval. Administrativu si vzali na starost pan ředitel a paní učitelka Kojecká a Žižková, fotografie nám zajistila kronikářka z Janovic paní Kutlvašrová. Dárečky pak předškolákům připravili žáci 4. třídy. O děti se společně postaraly p. učitelky Ševčíková, Hodurová a Němcová. Všechny děti byly nebojácné, samostatné a zápis zvládly bez potíží. Nepotřebovaly ani pomoc paní učitelky Matouškové, která byla k dispozici. Zapsáno bylo 20 dětí, jelikož některé nechodí k nám do MŠ, ale budou se o prázdninách stěhovat. Děti si zaslouží obrovskou pochvalu za dovednosti a znalosti, kterými prokázaly předpoklady stát se prvňáčkem v naší škole.

Přejme jim, aby i v září, až se objeví ve školních lavicích, byly stejně usměvavé a spokojené jako v tento zápisový den.

Za 1. stupeň Táňa Němcová