Prožitkový pobyt 6. třídy na Višňovce

07.06.2017

Celý pobyt byl uskutečněn v duchu tématu Vesmír. Na kosmické základně na Višňovce jsme přistáli ve středu 24. 05. a po celou plavbu jsme se zabývali aktivitami zaměřenými na osobnostní rozvoj, etické rozhodování a jednání a na sportovní aktivity.

Děti měly bohatý program, v rámci něhož je čekaly úkoly ve stylu příběhu Vesmírné odysey, otázky týkající se rozhodování, které dává mladým astronautům společnost NASA. Děti si v duchu této tematiky secvičily divadlo či rap na klíčová slova týkající se kosmu. Druhý den si žáci zkoušeli vytvořit masku vlastního obličeje ze sádrových obvazů a připravovali se na návštěvu pana ředitele a na večerní táborák. Kromě pana ředitele naši astronautskou partu navštívila i paní učitelka Szromková, která děti učila dva roky český jazyk. Poslední den pobytu byl naplněn náměty na další vesmírné cestování v následujících letech.

O zázemí našeho cestování se starala kapitánka Táňa Němcová, která nám přidělovala nezbytný proviant po celou cestu naší plavby a dokumentovala všechny naše činnosti. Kosmickou stravu zajistily maminky Janáková a Kubicová, jež nám připravily velmi chutné obědy.

Vzájemná společnost a aktivity naši třídu velmi sblížily. Těší nás, že jsme společně strávili čas navzdory nepřízni počasí a malým myšákům, kteří obohatili svou přítomností zejména naše večery.


Věříme, že s šestou třídou prožijeme ještě spoustu dalších veselých dní.

Kapitán Mgr. Monika Olšáková