První velká válka - Legiovlak 2021

15.11.2021

V letošním školním roce jsme se po dlouhé distanční výuce konečně se žáky dnes již 9. ročníku dostali v rámci prezenčního studia dějepisu k historickému tématu, které bylo donedávna stále ještě tak trochu v pozadí, ve stínu 2. světové války. Téma, jehož obsahem je utrpení miliónů vojáků i civilistů, utrpení v tak velkém rozsahu, které lidstvo dosud nepoznalo a nezažilo. Nastalo 20. století a nikdo si nepřipouštěl skutečnost, že by se pár let po jeho příchodu rozpoutala celosvětová vřava v podobě první světové války

Se žáky jsme se v tomto obsáhlém učivo zaměřili na napětí mezi evropskými státy, jež se na počátku výše zmíněného století prohlubovalo. Hovořili jsme o příčinách války, o Sarajevském atentátu, válečných frontách a přiblížili jsme si i osobní příběhy některých vojáků, jež byli vysláni do bitev, o nichž si všichni mysleli, že budou vybojovány velmi rychle a svět se opět vrátí k běžnému a pokojnému životu. Opak byl však pravdou. 

Snad nejtěžší byla válka pro Čechy a Slováky, neboť bojoval bratr proti bratrovi - jedni na straně v oné době stále ještě existující Rakousko-uherské monarchie, druzí na straně spojenců, členů vítězné Trojdohody

A protože si uvědomujeme, že je nezbytné učit děti vzájemným souvislostem, hovořili jsme rovněž o literárním díle "Na západní frontě klid" německého spisovatele Ericha Maria Remarqua, zhlédli příběh vánočního příměří roku 1914 a svou pozornost zaměřili i na nové zbraně, poprvé užité právě v bitvách této války, jejichž vývoj byl spojen také s další fází průmyslové revoluce.

Zvláštní kapitolou pak pro nás byly Češi a válka. Svou pozornost jsme zaměřili na historii a pozici Československých legií - legionářů v rámci první velké války. Zmínili jsme mimo jiné jejich úspěch v bitvě u Zborova a také jejich strastiplnou cestu po válce z Ruska zpět domů do již nově vzniklého samostatného Československa, během níž byli vtaženi do ruské občanské války - do tzv. Velké říjnové revoluce a jejich cesta do rodné vlasti se nakonec protáhla na dva roky. Někteří z nich se však domů nevrátili. 

A jelikož nejlepším způsobem, jak dětem propojit teoretickou část s praktickou ukázkou, jsou výchovně-vzdělávací exkurze, vydali jsme se dne 07. října 2021 na vlakové nádraží Ostrava-Svinov, kde jsme měli opět možnost zhlédnout putovní expozici nazvanou Legiovlak, kterou jsme v předchozích letech absolvovali i s předchůdci dnešních žáků 9. třídy. Děti si tak mohly upevnit své poznatky získané ze školních lavic jejich ověřením v praxi. Věříme, že jsme dětem předali dostatečné povědomí o další velmi významné události tzv. moderních dějin, tedy dějin 20. století. Nedávno jsme si ji opět připomněli prostřednictvím každoročního Dne válečných veteránů, a to 11. 11., což je datum, kdy byl tento první celosvětový konflikt roku 1914 definitivně ukončen. Symbolem úcty a vzpomínkou na naše válečné hrdiny je květ vlčího máku

Dále již nechme promlouvat následující snímky. 

Mgr. Lukáš Michael Pitřík