Recitační soutěž dětí II. stupně

17.01.2018

Poezie vytváří druhou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských smyslů.

Josef Hora (český básník, překladatel a literární kritik)

V pátek, dne 12. ledna, jsme po krátké odmlce opět v letošním školním roce vzkřísili k životu recitační soutěž pro žáky druhého stupně. Po třídních kolech, která se uskutečnila v průběhu měsíce prosinec, jsme se rozhodli oslovit ty nejlepší z nejlepších, díky čemuž jsme mohli uplynulý předchozí týden zakončit nádherným prožitkem, kdy jsme se díky recitacím dětí směli ponořit do světa poezie z děl významných, zejména českých spisovatelů. Básně a balady zaznívaly z úst jedenácti mladých rétorů, jež do svého přednesu zapojili nejen gesta, ale i krásnou práci s intonací, hlasem či mimikou. Rozhodování o udělení prvních tří příček nebylo pro čtyřčlennou porotu vůbec snadné. O třetí místo se nakonec podělili rovnou dva účastníci. Konečné pořadí bylo následující:

1. místo Natálka Koribaničová

2. místo Evička Bínová

3. místo Jakub Milota a Láďa Boor

Děkujeme všem dětem za krásné chvíle ve společnosti literatury i skvělému publiku za oživení již tak pestré atmosféry. Věříme, že učení se básním zlepšuje naši paměť a prohlubuje naše pouto ke knihám, a tím k samotné četbě. Jsme velmi rádi, že jsme dnes 16. ledna směli naše mladé literáty za páteční recitaci odměnit krásnými cenami.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík