Recitační soutěž dětí MŠ a žáků I. stupně

02.03.2020

Velryba

"Velryba je veliká, s tou si nikdo netyká. Už jsi někdy viděl tvora, velkého jak velehora? ..."

Touto básní zahájily děti mateřské školy - Kateřina Boorová, Dorotka Pečinková, Viktor Satinský a Richard Spratek letošní školní kolo recitační soutěže.

V pěkném prostředí mateřské školy, konkrétně v oddělení Soviček se ve středu 29. ledna 2020 sešli žáci první až páté třídy naší školy, aby si společně s dětmi velkého oddělení poslechli přednes básní známých i méně známých autorů.

Po úvodu dětí ze "školky" předvedlo svůj přednes celkem patnáct dětí ve třech kategoriích. I. kategorie - první třída, II. kategorie - druhá a třetí třída, III. kategorie - čtvrtá a pátá třída. Každou třídu zastupovaly tři děti, které odvážně předvedly, jak si individuálně vybranou báseň připravily. Výběr básní byl pestrý a zajímavý. Jednotlivé výstupy dětí obecenstvo ocenilo bouřlivým potleskem. Výkony všech sledovala také nestranná, pětičlenná porota ve složení p. Markéta Lúčanová, p. Lucie Kubíčková, p. Ratajová, s. Evelína Mazalová a s. Nikola Kociánová. Po krátkém posuzování se porota rozhodla takto: V první kategorii se na prvním místě umístila Tamarka Pečinková, na druhém místě Lukáš Matějka a na třetím místě Kryštof Satinský. Ve druhé kategorii získala první místo Natálka Huláková, druhé místo Adrian Država a třetí místo Ivo Pospíšil. Ve třetí kategorii první cenu získala Stefanie Trtíková, druhou cenu Andrea Pospíšilová a třetí cenu Amálie Anna Štrichová. Přednášející děti byly odměněny hezkou knihou a všichni ostatní obdrželi malý dárek jako cenu útěchy. Děkujeme všem dětem, porotě a všem organizátorům za velmi pěknou akci.

kolektiv učitelek I. stupně