Recitační soutěž I. stupně

02.03.2017

UKONČENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ

Recitační soutěž žáků 1. stupně ZŠ v Janovicích se stala již tradicí. V den, kdy rozdáváme pololetní vysvědčení, využíváme slavnostní chvíle k uspořádání soutěže v recitaci básní. Kromě žáků 1. až 5. třídy se letos recitace zúčastnily i děti z předškolního oddělení mateřské školy. Každou třídu reprezentovali tři žáci, jejichž přednes hodnotila odborná, nestranná porota ve složení paní učitelka M. Mališová, paní učitelka M. Szromková a paní učitelka K. Vávrová.

Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: mateřská škola, první třída, druhá a třetí třída, čtvrtá a pátá třída. Přestože některé potrápila tréma, všichni účastníci předvedli výborný výkon. A jak byly děti ohodnoceny? Žáci, kteří se umístili na "stupních vítězů" byli obdarování pěknou knihou a diplomem. V příjemném prostředí mateřské školy jsme prožili hezké sváteční dopoledne.

Všem dětem děkujeme za přípravu a prezentaci básní. 

Mgr. Lenka Hodurová


Výsledná pořadí

1. místo Amálka Hricová, Gabka Šuléřová

2. místo Anetka Masná, Barunka Ručková

3. místo Ivo Pospíšil, Matteo Stařičný


1. třída

1. místo Barunka Borovská

2. místo Jiřinka Uherková

3. místo Stefany Trtíková


2. a 3. třída

1. místo Karolína Sacká

2. místo Kateřina Zrzavá

3. místo Jakub Žitník


4. a 5. třída

1. místo Adriana Trtíková

2. místo Karin Ručková

3. místo Natálie Koribaničová