Recitační soutěž žáků I. stupně a dětí MŠ

16.02.2023

31. leden byl pro všechny děti z naší školy i školky malý svátek. Dostaly totiž nejen vysvědčení, ale ti nejlepší recitátoři a recitátorky také odměny v podobě krásných knížek. Naší tělocvičnou se v tento den nesly nádherné verše klasiků i autorů moderní poezie. V recitační soutěži bojovali o umístění jako první naši nejmenší z mateřské školy. Společnou recitací se na 1. místě umístila třída Lištiček, na 2. místě třída Mravenečků a 3. místo získala třída Želviček. Pak přišly na řadu děti z 1. třídy, které soutěžily v I. kategorii. Na stupních vítězů za nejlepší přednes a intonaci, bezchybně zarecitovanou báseň a také dobrou paměť stanuli: Alenka Juřinová, Matěj Adámek a Dorotka Skácelová. Ve II. kategorii pro 2. a 3. třídu se umístil na 1. místě Jan Žitník, na 2. místě Dorotka Pečínková a na 3. místě Elsa Neuwirth. III. kategorie pro 4. a 5. třídu už byla opravdu náročná, především pro velký rozsah poezie, kterou děti recitovaly zpaměti. Ocenění za 1. místo sklidil Aleš Michálek, 2. místo František Skácel a 3. místo vybojoval Vojtěch Nezhoda. Všechny děti byly odměněny zaslouženým potleskem a krásnou knížkou. Po skončení recitační soutěže jsme všichni odcházeli z tělocvičny s dobrým pocitem, že poezie má v naší škole svoje stálé a pevné místo. Rozzářené oči malých i velkých ze společného prožitku nás utvrzují v tom, že tyto kulturní akce mají pro budoucnost našich dětí velký smysl.

Kolektiv učitelek z MŠ a I. stupně