Recitační soutěž žáků 1. stupně

06.02.2024

Každoročně máme rozdávání pololetního vysvědčení spojeno s recitační soutěží, kterou pořádáme pro všechny žáky 1. stupně.

Tomuto finále předcházejí nejdříve třídní kola, ve kterých všichni žáci přednáší svou naučenou báseň. V 1. a 2. třídách pomáhají s výběrem básničky paní učitelky, od třetí třídy se již volba vhodné básně nechává na samotných žácích. Zaznívají tak básničky, které se staly již stálicemi, ale také se často objeví báseň, která je pro nás novinkou a příjemným zpestřením.

Termín přednesu znají děti dlouho dopředu, mají tedy dostatek času k jeho zvládnutí. V týdnu od 22. ledna, kdy probíhají třídní kola, mají učitelé a spolužáci těžké rozhodování, neboť z každé třídy se musí vybrat jen 3 žáci, kteří postoupí do školního kola.

Letos byli v třídních kolech vybráni tito žáci:

1. A 

Mikoláš Kokeš

Christopher Neurwith

Sofie Remešová

1. B

Tobiáš Zeman

Hana Benešová

Nikol Kunštárová

2. třída

Adriana Ondruschová

Dorota Skácelová

Eliška Benešová

3. A

Anežka Nezhodová

Dorota Pečinková

Jakub Skotnica

3. B

Jakub Hrtoň

Lukáš Hauner

Tereza Golová

4. třída

Anna Břenková

Eliška Černická

Elsa Neurwith

5. třída

David Durczok

Antonín Vojvodík

Tamara Pečinková


Pro letošní školní rok jsme zvolili nové, svátečnější prostředí a vyrazili jsme do kinosálu na obecní úřad. Všichni jsme kladně hodnotili menší prostor, příjemnější sezení a lepší akustiku.

Důležitou součástí každé soutěže je porota. V letošním roce byli jako porotci vybráni – Lukáš Plánička, Dagmar Krhutová, Lenka Hodurová a Jana Řeháková. Vůbec to neměli jednoduché, neboť děti měly krásné a dlouhé básničky. Také jejich dramatické přednesy ztížily rozhodování. Nakonec ale zvolili toto pořadí:

I. Kategorie (1. třídy)

1. místo Tobiáš Zeman

2. místo Hana Benešová

3. místo Christopher Neuwirth

II. Kategorie (2. a 3. třídy)

1. místo Dorota Pečinková

2. místo Adriana Ondruschová

3. místo Lukáš Hauner

III. Kategorie (4. a 5. třída)

1. místo Tamara Pečinková

2. místo Antonín Vojvodík

3. místo Elsa Neurwith

Náročná byla v letošním školním roce zvláště II. kategorie, kde se utkalo 9 žáků.

Co říci závěrem? Ocenění si zaslouží všichni žáci, kteří přistupovali k recitaci velmi zodpovědně a věnovali jí hodně času ve svém volnu. Také porota pochválila všechny děti, které měla možnost vyslechnout. Poděkování patří i obecnímu úřadu, jenž nám umožnil zde tuto recitační soutěž uskutečnit, a Radě rodičů za finanční příspěvek, díky němuž jsme mohli nakoupit knižní odměny našim malým recitátorům.