Recitační soutěž žáků II. stupně

02.03.2019

"Poezie vytváří druhou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských smyslů." 

Josef Hora

Dne 28. února jsme se rozhodli poskytnout prostor dětem, které se nebojí vystoupit před svými spolužáky, upevňovat a zlepšovat svůj veřejný projev a podělit se s námi o střípky poezie řady různorodých autorů. A tak jsme společně s ostatními žáky prožili chvíle naplněné klidem, pohodou, rozjímáním a především nádhernými uměleckými zážtiky. Recitace soutěžících nám v mnoha případech působily v kladném pojetí zatajení dechu, ztrátu slov, pohlazení na duši. Také publikum bylo skvělé a někteří z recitujících mezi ním měli i svůj fanklub.

Rozhodování poroty o prvních třech vítězných místech bylo velmi těžké. Nakonec se paní uč. M. Kijonková, paní uč. M. Lúčanová a pan uč. L. Pitřík po zhodnocení všech aspektů projevů (práce recitujících s hlasem, intonací, projevy mimiky, gestikulace, tempo řeči, postoj, kontakt s publikem apod.) shodli na následujících jménech: nádherné třetí místo obsadila L. Korbášová, na druhé příčce se umístil J. Kubica a absolutním vítězem se stala E. Bínová. Na příčkách vítězů se tak umístili žáci napříč ročníky.

A protože všechny recitace byly působivé, odměnili jsme každého z recitátorů zaslouženou odměnou. Pro první tři příčky jsme tentokrát zvolili knižní publikace zaměřené na české zvyky, tradice a pověsti, abychom tak podpořili povědomí naší vlastní kultury a národního lidového bohatství. Vítěz si odnesl enyklopedii plnou příběhů ze života zvířat. Cenou útěchy se pak ostatním stala malá drobnost v podobě sladkosti.

Děkujeme tímto všem sedmi účinkujícím - J. Špokovi, J. Kubicovi, M. Pekárkovi, E. Bínové, A. Trtíkové, L. Korbášové, J. Spratkovi - vítězům blahopřejeme a těšíme se na příští umělecký zážitek v následujícím školním roce. Chceme a budeme dál podporovat rozvoj čtenářství i kladný vztah dětí nejen k próze, ale právě i k poezii.

Lukáš Michael Pitřík