Recitační soutěž žáků II. stupně

22.03.2022

21. březen je znám jako Světový den poezie. Během tohoto dne si připomínáme díla nejen světových, ale také českých básníků, kdy jejich verše přednášíme, čteme či se do nich zaposloucháváme. Hlavním cílem mezinárodního svátku poezie je pozvednout upadající tradici básnictví.

A myslím, že mohu s klidným svědomím říci, že se nám to povedlo dokonale. Díky žákům II. stupně jsme se postupně proplouvali prostředím bajek, zasmutněli jsme si s baladami, vyslechli jsme básně jak světových velikánů, tak především díla našich, českých autorů. Opět jsme si dokázali, jak je náš jazyk krásný a zvučný.

Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii se setkali žáci 6. a 7. třídy. Tady porota, která to neměla vůbec jednoduché a které moc děkujeme, zvolila vítěze takto:

1. místo získala Andrea Pospíšilová, 2. místo Stefanie Trtíková a 3. místo Amálie Koribaničová.

Ve starší kategorii 8. a 9. třídy byly výkony velmi vyrovnané, s napětím jsme očekávali, jak to dopadne. 1. místem byla oceněna Karolína Sacká, 2. místem Adriana Trtíková a 3. místo si zasloužila Simona Obdržálková.

Všichni recitátoři dostali sladkou odměnu a naši vítězové získali kromě sladkého ocenění a diplomu také relaxační polštář, aby se při četbě knih cítili více v pohodlí.

Úžasní byli nejen ti, kteří našli odvahu nám zarecitovat, ale také spolužáci, kteří se zaujetím poslouchali a každý výkon vždy ocenili velkým potleskem. Děkujeme za vytvoření tak příjemné atmosféry.

Poezie je vytváření krásných vět. (Tadeusz Peiper)

Markéta Lúčanová