Revolution train II

13.09.2017

Dne 13. září 2017 jsme se se žáky 8. a 9. ročníku vypravili do Frýdlantu nad Ostravicí na prezentaci týkající se problematiky návykových látek. Beseda byla navazujícím pokračováním na interaktivní projekt Revolution train - Protidrogový vlak, který jsme s našimi žáky měli možnost zhlédnout v předchozím školním roce. Tentokrát se vše odehrávalo s podtitulem "To je zákon, kámo!". Dětem byl opětovně pro připomenutí promítnut snímek dle autentického příběhu, s nímž bylo nyní pracováno v rámci skupin, na něž byli žáci ihned na počátku rozděleni. Každé z dětí zastávalo jednu z pozic - kriminalista, psovod, vyšetřovatel, expert, technik. Ve skupině společně diskutovali o odpovědích na kladené otázky. Skupina, jež dokázala správně odpovědět na největší počet otázek, byla v závěru odměněna upomínkovými předměty.

Žákům byly mimo jiné předloženy a vysvětleny pojmy z oblasti trestně-právní. Zjistili, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, jak se liší krádež od loupeže, jak policie nakládá se zabavenými drogami či co se skrývá pod termíny "legální" x "ilegální". Současně si s odpovědí na jednu z otázek mohli uvědomit, že poskytnutí první pomoci postiženým v případě nehody (způsobené i pod vlivem návykových látek) je dle zákona povinností každého z nás.

Děti měly rovněž příležitost zjistit, jaké hodnosti se vyskytují u policie a jaké jsou jejich významy, a tak jsme se dočetli o hodnosti praporčíka, poručíka, nadporučíka, kapitána a majora.

Věříme, že ono setkání a následná beseda, v níž se děti směly dotazovat na to, co je z dané sféry prevence zajímá, byly přínosem. Že si mohly znovu uvědomit, jak drogy berou jedinci nejen zdraví, ale i svobodu (neboť člověk závislý není člověkem svobodným) a jaká nebezpečí s sebou přinašejí, a to nejen pro samotného narkomana, nýbrž i pro jeho okolí.  Zároveň si žáci alespoň zlehka vyzkoušeli a mohli si uvědomit, co vše obnáší a jak nelehká je práce policie - kriminalistů v boji s narkomanií.

Daný výchovně-preventivní projekt je zaštítěn Národní protidrogovou centrálou ( https://www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-skpv.aspx ) a Nadačním fondem Nové Česko   ( https://www.novecesko.cz/cz/ ).

Mgr. Lukáš Michael Pitřík, metodik prevence rizikových forem chování