Sbírání zkušeností v Opavě

14.11.2016

Ve čtvrtek 10. listopadu zástupkyně našeho ekotýmu, Sára Pastorková a Eliška Burdková, navštívily ZŠ Šrámkova v Opavě, a to s koordinátorkou EVVO Monikou Olšákovou. Společně jsme se přijely podělit o zkušenosti s mezinárodním programem Ekoškola, kterému se věnujeme již více než 10 let. Hostitelská škola byla velkou školou sídlištního typu, kde bylo od vchodu poznat, že jsou zaměřeni na environmentální tematiku. Vlídnou a nápaditou formou bylo všude zřejmé, že využívají ekologii ve výuce i ve volnočasových aktivitách, pozoruhodné bylo výtvarné zpracování mnoha témat s pomocí odpadového materiálu.

Náplní setkání se stalo sdílení zkušeností s ostatními školami. Nabídly jsme naše zážitky z projektu Mlha, kdy jsme spolupracovali s obcí, dále jsme se pochlubily novou Bublinkovou kampaní za výměnu současných čisticích prostředků za ekologičtější a povznesly jsme spoluprací se ZŠ Lískovec.

Dozvěděly jsme se o tom, jak lépe zpracovávat srovnávací ekologickou analýzu školy, jak se dělá "zelené úřadování", jak využít odpadový materiál ve výuce, o projektu Krokus, kterého se chceme příští rok účastnit, a o projektu Litter less na snížení odpadu ve škole.

Setkání se nám velice líbilo a uvědomily jsme si, že více hlav víc ví, a tak je velmi důležité občas vyjet za hranice naší školy a konzultovat vlastní práci. Pro vylepšení plánu činností na tento školní rok a letošní druhou obhajobu to byla velmi přínosná akce.

Mgr. Monika Olšáková