Setkání klubu RWCT v Janovicích

17.10.2016

Je mnoho učitelů, kteří prošli školením čtenářské gramotnosti (tzv. kritického myšlení - RWCT), ne mnoho z nich je však schopno kriticky učit, natož pak ještě vytvářet nové lekce a svou prací ovlivňovat své kolegy. Oproti tomu pracovat pouze sám a mít reflexi své práce pouze od dětí mnohdy nestačí. Děti nám dávají zpětnou vazbu, jejich aktivnost a čtenářská gramotnost se u učitelů používajících RWCT ve výuce zvyšuje, ale každý správně kriticky smýšlející učitel má o své práci pochybnosti. Protože takový učitel ví, že nikdy nic není úplně dokonalé, že vše se dá zlepšovat a že proces učení se nikdy nekončí.

Právě diskuse, sdílení a rozbory v rámci velice inspirativního a poučeného prostředí všech zúčastněných v Klubu RWCT považujeme za největší přínos a smysl těchto setkávání.

Jedno takové setkání proběhlo 14. 10. 2016 v Janovicích. Do naší školy přijelo osm pedagogů základních škol z Třince, Vřesiny, Kyjovic, Nového Jičína a z Háje ve Slezsku. Společně navštívili lekci přírodopisu v šesté třídě a absolvovali dvouhodinovou lekci na téma Velké šelmy. Učitelé prošli celou školu a vyzdvihli velkou řadu pedagogických, charitativních a žákovských akcí. Oslovil je také program Ekoškola, který na sebe upozorňoval na mnoha místech školy.

Klub RWCT má krédo: "Hledáme, abychom nacházeli, ale nacházíme, abychom hledali - tedy hledáme, abychom hledali."

Věřím, že učitelé okolních škol našli mnoho podnětného a zajímavého v naší janovické škole a budou o nás hovořit i ve školách svých. Přikládáme několik snímků (omlouváme se za jejich sníženou kvalitu).

Mgr. Monika Olšáková