Slavnostní otevření ekostezky

10.05.2019

Dne 23. 04. byla v obci Janovice slavnostně otevřena nová ekostezka. Základní škola získala významnou částku ve výši Kč 70.000,- na podporu environmentálních a zejména badatelských aktivitna základě dotačního programu na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Náš projekt s názvem Bádáme s přírodou vychází z přírodních podmínek naší obce, jež leží v nádherném prostředí na úpatí Beskyd. Obec Janovice se vyznačuje pestrou druhovou rozmanitostí fauny a flóry, regionálně zajímavými místy a nádhernými výhledy do krajiny. Formou pěti oboustranných naučných badatelských tabulí je možno na několika místech naší vesnice zkoumat ekosystém les (Hradisko), louka (nad Hradiskem), rybník (Baštice - U Kuňky), sad(Bezručův sad) a okolí školy. Nově přibyla tabule také u staré školy v oblasti Janovice Bystré. Na jejich tvorbě se podílela druhá, třetí, sedmá adevátá třída ve školním roce 2018/2019. Děti vedly paní učitelky Blanka Barvíková, Taťána Němcová a Monika Olšáková. Vše bylo koordinováno pod vedením pana ředitele Ivo Tošenovjana.Významnou pomocí byla spolupráce s panem Václavem Biolkem a jeho firmou A-tisk, která tabule graficky zpracovala a upravila vzhledově do výsledné podoby. Všem za spolupráci velice děkujeme.

Přikládáme odkaz na jednotlivé interaktivní materiály: