Soutěž mladých zoologů

12.04.2024

V úterý 19. 03. 2024 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili soutěže mladých zoologů v ostravské ZOO. Tématem byl Madagaskar, a tak se žáci před soutěží pilně připravovali a nabývali nové znalosti o fauně a flóře týkající se Madagaskaru. Naše cesta začala v Janovicích, kdy jsme jeli nejprve autobusem do Bašky, poté autobusem do Frýdku a jelikož měl vlak do Ostravy výluku, opět jsme jeli autobusem a pak trolejbusem do cíle. Protože se jednalo o soutěž pro žáky druhého stupně, již se nesoutěžilo na různých stanovištích v ZOO jako to bylo minulý rok, ale soutěž probíhala ve výukovém centru. Žáci byli rozděleni do družstev a obdrželi test s několika otázkami, přičemž jejich úkolem bylo vybrat správnou odpověď. Po tomto testu následovala prohlídka zvířat v celé zoologické zahradě, na která se žáci velmi těšili. Zpáteční cesta směřovala z Ostravy přes Frýdek do Pržna a poté do Janovic. I když počasí v tento den bylo mírně chladné, výlet jsme si i tak užili. Závěrem jen dodejme, že dle výsledkové listiny se jedna ze skupin našich dívek umístila ze značného počtu soutěžících škol těsně pod čarou, což považujeme rovněž za krásný úspěch. 

třídní učitelky 6. a 7. třídy