Staré pověsti české

08.01.2018

Těsně před Štědrým dnem, konkrétně 21. prosince, nás opětovně navštívili členové divadelní Agentury Pernštejni z Pardubic, kteří nás již dříve prostřednictvím interaktivního představení seznámili s historií Vikingů. Tentokrát jsme se společně ponořili do českých dějin z podpera Aloise Jiráska, a to do Starých pověstí českých. Dětem I. i II. stupně jsme tak před Vánocemi opět zpříjemnili a zpestřili jejich chvíle trávené ve škole a zároveň si zopakovali učivo českého jazyka a dějepisu. Znovu děkujeme výše zmíněné agentuře za spolupráci i čas, který nám její herci věnovali, a těšíme se na další případná shledání.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík