Tam, kde to vše začalo

22.06.2022

Po dvouleté odmlce jsme letos mohli opět obnovit naši již tradiční závěrečnou dějepisnou exkurzi žáků 9. třídy. Těm letošním se tedy naskytla v závěru školního roku - v úterý 14. června - příležitost navštívit město, jež bylo dříve významným centrem Těšínského Slezska. Tím městem není žádné jiné než Český Těšín. Město, o němž i Jaromír Nohavica zpívá, že z něho "vyjíždí vlaky až na kraj světa..." a kde se započal psát příběh jedné z částí našeho kraje. Detaily našeho putování příliš odkrývat nebudeme, neboť jeho další realizace již netrpělivě vyčkává na příští žáky 9. ročníku. Jen zlehka odklopíme pokličku a prozradíme, že si žáci mohli v praxi ověřit své znalosti z hodin dějepisu v průběhu celého jejich studia na základní škole. Dotkli jsme se totiž českotěšínských/slezských dějin od jejich prvopočátků až po současnost. Překročili jsme rovněž česko-polské hranice, vystoupali mimo jiné na Piastovskou věž, odkud se žákům naskytl (i díky krásnému počasí) nádherný výhled na obě strany města. Hovořili jsme nejen o historii, ale rovněž o stránce kulturní, společenské, hospodářské či přírodovědné a dotkli jsme se také spolupráce obou částí města na březích řeky Olzy/Olše. Zmínka padla i o významných osobnostech našich dějin, jež město navštívily či se v něm narodily. Věříme, že se deváťákům letošní putování líbilo a že si z něho odnesli nejen nové poznatky, ale také hezké zážitky - třeba jen z nádherných zákoutí, která se ve městě skrývají na nečekaných místech, nebo z nahlédnutí do nejstarší slezské rotundy sv. Václava a Mikuláše. O pohodové atmosféře, kterou jsme během exkurze prožívali, hovoří následující fotografie. 

Lukáš Michael Pitřík