Tvoje cesta načisto - Policie na půdě školy

20.02.2022

V rámci výchovně-preventivní oblasti jsme v letošním školním roce obnovili spolupráci s Oddělením prevence Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje. První program s názvem Tvoje cesta načisto, jenž byl tentokrát zvolen pro žáky osmého a devátého ročníku, byl zaměřen na oblast užívání návykových látek a rizika s ním spojená. Celé besedy, která nebyla postavena na obvyklých příkazech charakteru "toto musíte", "toto nesmíte" apod., nýbrž na vědomí, že každý z nás je svobodným jedincem a o svém životě se rozhoduje na základě své svobodné vůle, se zhostil pan kapitán magistr Ondřej Penc, který za námi přijel až z Policejního prezídia v Praze. Velice si jeho návštěvy na naší škole ceníme. 

Preventivní program měl charakter dvouhodinového bloku, v němž se naši žáci aktivně zapojili do diskuze a spolupráce. Struktura byla následující:

  • Na počátku byl žákům předložen dotazník vztahující se k tématu návykové látky - měli mimo jiné odhadnout, co je v oblasti návykových látek legální a co už je naopak považováno za překročení zákona -  nelegální. Po ukončení programu se měli opětovně v rámci stejného dotazníku vyjádřit ke stejným otázkám, tentokrát však již na základě toho, co se během přednášky dozvěděli.
  • Následně byli žáci rozděleni dle barev do pěti rozličných minitýmů, v nichž měl každý člen svou roli: psovod, technik, vyšetřovatel, expert, kriminalista.
  • Před samotnou prací s instruktážním videem si žáci zopakovali pojmy jako zákon, přestupek - trestný čin - legální - nelegální.
  • Práce s videem - příběh, jenž byl žákům předložen, byl natočen podle skutečné události. Jednalo se o příběh dívky, která se v průběhu života dostala až na samotné dno. V rámci příběhu jsme se dotkli následujících oblastí: problematika kouření - prodej cigaret nezletilým; pití a prodej alkoholu nezletilým; prodej a distribuce drog (žáci rozhodovali o tom, co je pouze přestupek a co už je trestný čin, zda je kupříkladu 1 marihuana, která je podávána dokolečka, trestným činem, zda je řízení automobilu pod vlivem alkoholu trestným činem  - pokud si v autě někdo zapálí trávu - mohou mít ostatní pozitivní test na drogy? atd.).
  • V průběhu videa se vždy v určitou chvíli obraz zastavil a žáci se zamýšleli nad položenou otázkou (co je legální, nelegální, přestupek nebo zda už jde o trestný čin). Skupina se vždy poradila, odpověď prezentoval ten, jehož role byla vybrána (např. kriminalista).  

Pan kapitán si odpovědi žáků zapisoval a na konci přednášky měla nejlépe odpovídající skupina získat malý dáreček. A jelikož skupiny dosáhly stejného výsledku, odměnu (klíčenku, bloček či obal na kreditní kartu) získali všichni žáci. Zároveň obě třídy obdržely osvědčení o absolvování přednášky. Současně jim bylo k dispozici ponecháno desatero Tvoje cesta načisto - na co je dobré pamatovat.

Žáci se dále dozvěděli, co vlastně dělají policisté se zabavenými drogami a jaký je rozdíl mezi loupeží a krádeží.

Program byl velmi kladně, pozitivními ohlasy hodnocen jak ze strany žáků, tak ze strany třídních pedagogů, kteří byli po celou dobu přítomni.  Instruktážní video v nich zanechalo hluboký dojem. Oceňovali rovněž skutečnost, jak již bylo zmíněno výše, že jim nikdo neříkal, co nesmí, co musí - ale bylo poukazováno na to, že je to jejich život, jejich vlastní volba, vlastní cesta. A že jediná špatná volba jim může život vzít. 

Náš velký dík patří nejen panu kpt. Mgr. Ondřeji Pencovi, ale rovněž paní nprap. Bc. Vladimíře Faferkové a paní komisařce por. Bc. Lucii Galiové za zorganizování celého setkání s našimi žáky, jehož se zúčastnili tři uniformovaní policisté a dva policisté v civilu. Na pár okamžiků jsme se mimo jiné stali školou, na níž se vzdělávali i samotní policisté. :-) To pro nás byla velká čest. Zároveň věříme, že setkají-li se děti přímo s policisty na půdě školy, vzbuzuje to v nich respekt vůči těmto ochráncům zákona. 

Co zároveň považujeme za podstatné je potřeba předkládat dětem vždy vyvážené informace o konkrétní problematice.

Děkujeme výše zmíněným příslušníkům Policie ČR za čas, který nám věnovali. 

Mgr. Lukáš Michael Pitřík - metodik prevence rizikových forem chování, Mgr. Markéta Lúčanová