Úklid beskydských kopečků

15.06.2017

ZŠ Janovice byla podpořena sdružením Tereza v projektu Litter less, jenž se týká snižování množství odpadů částkou 13 500,- Kč. Po dobu půl roku jsme pracovali s odpadovým materiálem ve výuce, uskutečnili tzv. Pytlíkový průzkum (počítali jsme počet použitých igelitových sáčků na rodinu za jeden týden), devátá třída vytvořila grotesku s názvem Baníkovci v akci, s maminkami jsme absolvovali dílnu vyrábění košíků z papíru.

Vyvrcholením této kampaně byl tzv. Den činů, na který jsme si stanovili cíl uklidit významné a vytížené turistické trasy v Beskydech.

Do úklidu se zapojila celá škola - tedy zhruba 130 dětí, 15 učitelů a dobrovolníků z řad rodičů, kteří se s námi vydali do terénu. Žáci si vybrali trasu dle vlastní volby a zdatnosti. Měli na výběr ze tří možností. První trasa vedla na vrchol Lysé hory, kam jsme se vydali z Malenovic dvěma trasami - přes hotel Petra Bezruče a přes hospodu U Veličků. Děti uklízely turistickou stezku celkem dlouhou asi 20 km. Druhá možnost úklidu byla přes Ondřejník, kde děti vysbíraly cestu zhruba v 10 km délce. Žáci, kteří došli z Janovic do Bašky, uklidili kolem 5 km. Všechny skupiny sbíraly po cestě odpadky a dávaly je na sběrná místa. Celkem jsme uklidili zhruba 30-40 km stezek v Beskydech. Nejvíce odpadů bylo patrně na trase Frýdlant nad Ostravicí - Ondřejník - zhruba 8 kg. O něco málo nepořádku se nacházelo na cestě na Lysou horu a do Bašky - do 5 kg.

Naším hlavním cílem bylo upozornit na ohleduplné chování ke svému prostředí, předcházení vzniku odpadu a jejich případné znovuvyužití.

Na vrcholky našich hor nás doprovázelo mimořádně krásné počasí, výborná nálada a také společný cíl - udělat něco pro přírodu a své okolí.

Děkuji všem účastníkům této akce za pohodový a zdárný průběh.

Mgr. Monika Olšáková