Vánoční jarmark

22.12.2022

Ve čtvrtek 15. 12. bylo po dlouhé době v naší škole zase živo. Po několikaleté odmlce se zde konal VÁNOČNÍ JARMARK. Na chodbě školy vyrostly během dne stánky, v nichž nabídly své výrobky k prodeji nejen děti z mateřské a základní školy, ale svým dílem přispěli i místní řemeslníci (pan Ralenovský, paní Gřundělová). Nabídka zářila pestrostí. K dostání byly rybičky ze samo tvrdnoucí hmoty, vánoční ozdoby ze dřeva, papíru, provázků, cédéček, vánoční obrázky, krmení pro ptáčky, svícny, lucerny, perníčky, vánoční přání, sobíci s lízátkovými nosy, sáčky ořechů, andělé, tašky, peněženky, prostírání, hodiny nebo žížalí čaj (BIO hnojivo pro pokojové rostliny z dílny našeho EKO týmu) či knihy pro děti a mládež. Na stánku s knihami mohli rodiče zakoupit knihu domů nebo přispět třídám na nákup knih do třídních knihovniček.

Nezůstalo jen u prodeje. Třída 2. B se proměnila v kavárnu, kde děvčata z 9. třídy servírovala toasty, buchty, teplé i studené nápoje. V 1. třídě děti z EKO týmu seznamovaly všechny návštěvníky s vánočními zvyky a obyčeji. Ve 2. A třídě zase pan učitel chemie Lukáš Dvořák lil olovo, a věštil tak všem zájemcům, co nového je v roce 2023 čeká. Ve školní jídelně mohli návštěvníci jarmarku nasytit svá bříška. Paní kuchařky si zde otevřely bufet, ve němž podávaly mimořádně dobrou zelňačku.

Vyvrcholením vánočního jarmarku bylo vystoupení dětí z MŠ i ZŠ v tělocvičně školy. Po dobu jedné hodiny se zde pěly koledy, recitovaly básničky, také se tancovalo, hrálo divadlo a muzicírovalo na hudební nástroje (např. na housle jsme mohli slyšet hrát Richarda Spratka ze 3. třídy, na akordeon Dorotku Pečinkovou ze 2.A, na kytaru Pavlíka Jurtíka z 5. třídy a Káju Sackou z 9. třídy).

Zatímco děti z tanečního souboru Antonio zatancovaly na moderní notu, dětem z folklórního souboru Ondrášek hrála k tanci a zpěvu muzika Zbujník. Vedle koled a lidových tanců předvedly děti v krojích také říkadla s vánoční tematikou.

Vystoupení zahájili naši nejmenší, děti z mateřské školy, svým pásmem písní a básní. Závěr patřil dětem ze základní školy. Ty ve svém vystoupení vycházely z obrázků Josefa Lady a povídání o tom, jaká byla zima a Vánoce v době dětství tohoto významného malíře. Své vyprávění prokládaly zpěvem koled a písní z vánočních pohádek, tancem se stuhami, živými obrazy i stínovým divadlem. Když představení skončilo, všem nám v hlavách ještě zněla slova z písně Půlnoční od Václava Neckáře, která byla zařazena na samotný závěr programu: "Beránku náš, na nebesích, stůj při nás, až bude tma..."

Velké poděkování patří žákům 8. třídy Pepovi Horálkovi a Tomáši Spratkovi kteří celé vystoupení zajistili po technické stránce.

Pevně věříme, že jste na Vánočním jarmarku nasáli tu pravou vánoční atmosféru, rozněžnili se nad výkony dětí a pobavili se se svými přáteli.

Přejeme Vám Vánoce strávené v kruhu svých nejbližších, Vánoce plné lásky, radosti a rodinné pohody.