Vánoční poselství

18.12.2020

Po týdnech příprav se nám otevírá dlouho očekávaný vánoční čas. V letošním roce, díky zásahu vyšší moci, končíme školní docházku již tento den, tedy 18. prosince. Vyšší mocí, která diktovala a řídila náš život v podstatě po celý rok, byla pandemie onemocnění Covid-19. Když pominu to zlé, co s sebou přinesla, dala nám zároveň možnost si uvědomit a přehodnotit řadu věcí, které jsme doposud považovali za samozřejmé, a tudíž jsme si jich ani dostatečně nevážili. Na prvním místě je to určitě zdraví každého z nás, a to nejenom to naše osobní, ale všech lidí na planetě Zemi. Dále to byl - a i dnes stále je - zákaz či omezení volného pohybu, vzájemného se navštěvování, sportování, kultury a mnoho dalších činností. Dokonce jsme zažili i zákaz vycházení. Zákazy, které generace narozené po roce 1989 již nemůžou pamatovat. Nás všechny, žáky i učitele, nejvíce ovlivnila distanční výuka, tedy výuka na dálku v období úplného nebo částečného uzavření škol. Myslím, že jsme si všichni uvědomili, jak důležité je chodit "normálně" do školy, kde funguje spolupráce žáků se svými učiteli a kamarády. Domnívám se rovněž, že celá veřejnost poznala důležitost a nezastupitelnost učitelů a školy jako veřejné instituce. Jsem moc rád, že jsme všechny nástrahy v tomto roce zvládli a děkuji učitelům, žákům a zaměstnancům školy za jejich úsilí a vstřícnost. Zároveň doufám a přeji nám všem, aby v roce 2021 již lidstvo nad pandemií zvítězilo a dostalo své životy do podoby, na jaké bylo navyklé po celou dobu před ní.

Vraťme se ale opět k nejkrásnějšímu období roku, k Vánocům. Času, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si jimi připomínáme vlastně jeho narozeniny. V dějinách lidstva to byla tak zásadní událost, že od Kristova narození počítáme náš letopočet. Vánoce začínají 25. prosince a končí 11. ledna na Křest Páně.

Slavení vánočních svátků je spojeno s mnoha tradicemi a zvyky. Ty navazují na předkřesťanské svátky zimního slunovratu. Oslavě narození předchází čtyřtýdenní období očekávání a půstu zvané advent. Poslední den adventu se nazývá Štědrý den.

Na štědrý den se tradičně strojí vánoční stromek a lidé usedají k tradiční štědrovečerní večeři. Večeře ještě spadá do období adventu, proto jídla předkládaná jsou postního charakteru. Rybí polévka, smažený kapr a bramborový salát (jídlo z ryb proto, že to bylo jídlo chudých a apoštolů). Po večeři se nadělují dárky, na které se těší především děti.

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout ani nahradit. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.

Přeji mnoho - ničím nezkažené - kouzelné vánoční pohody všem žákům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší základní a mateřské školy i jejich rodinám a všem blízkým. Upřímně Vám všem ještě jednou děkuji za Vaše celoroční úsilí a práci ve škole.

Říká se, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Je to doba, kdy si všichni vzájemně projevujeme více lásky, kdy ji více dáváme najevo a nestydíme se za ni. V tom je opravdová krása a vzkaz Vánoc, hodnota, kterou nelze měřit v penězích. Otevřete i Vy svá srdce tomuto poselství, o Vánocích to má svůj zvláštní význam.

Přeji krásné Vánoce, Váš

Ivo Tošenovjan