Vánoční sbírka - Adopce na dálku

18.12.2020

V průběhu dvou prosincových týdnů proběhla na naší škole vánoční sbírka. Chtěla bych poděkovat všem žákům, rodičům a pedagogům. Díky vašim finančním příspěvkům se nám podařilo společně vybrat částku 6.290,- Kč, která "našemu" Gauravovi zajistí studium, oblečení a jídlo ve škole na jeden školní rok.

Velmi si vážím toho, že i v dnešní složité době nezapomínáme na solidaritu, soucit a lásku.

Děkujeme.

Děkujeme rovněž našemu žákovi Matyáši K. za napsání dopisu jménem nás všech, jenž bude Gauraovi zaslán.

Za Žákovskou radu Markéta Lúčanová