Večer tříkrálový

14.03.2019

"Divadlo je život a jde zpátky do života."

Josef Kajetán Tyl

Děti je nutné vnímat jako celistvé osobnosti. Tedy nejen je teoreticky i prakticky vzdělávat v oblastech důležitých pro jejich život, nýbrž vychovávat je také v oblasti kulturní, umělecké. Každému z nich je potřeba předložit mnoho cest, aby si mohlo zvolit tu svou. Najít se v tom, co ho baví a je mu blízké. Do této skládanky dle nás náleží také divadlo - kulturní i umělecký prožitek. Setkání se s herci tváří v tvář. Vnímání skutečnosti, že divadlo odráží témata v lidském životě běžná. Také proto jsme se včera s dětmi 5., 6., 7. a 9. ročníku vydali do Těšínského divadla, abychom zhlédli dílo jednoho z velkých klasiků anglické literatury Williama Shakespeara "Večer tříkrálový". Máme naději, že ono představení bylo pro naše děti kladným zpestřením výuky nejen literatury. Jsme zastánci toho, aby se děti setkávaly s kulturou přímo, nikoliv pouze zprostředkovaně. A návštěva divadla je právě jednou z oněch jedinečných příležitostí.

Lukáš Michael Pitřík