Velká cena malých zoologů

21.09.2017

V pátek 15. září se vydali žáci 4. a 5. třídy do Ostravské Zoo. Tentokrát to ale nebylo na výlet, nýbrž na soutěž, která má již v této Zoo svou tradici, na Velkou cenu malých zoologů. Daná soutěž propojuje znalosti přírodopisu s rychlostí, hbitostí a schopností orientace v terénu. Letošní téma znělo Příroda kolem lidských obydlí.


Prvním velkým zážitkem byla pro mnohé první jízda trolejbusem. Po příjezdu do Zoo se žáci mezi sebou promíchali a vytvořili 4 družstva. Po vyslechnutí instrukcí vyrazili na trasu dlouhou 2,5 kilometrů. Tedy v případě, že všechny otázky byly zodpovězeny správně. Nesprávná odpověď znamenala "obohacení" o další metry navíc.

Kterou cestou byste se dali vy?

"Jakou barvu má samice od kosa černého?" Pokud si myslíte, že bílou, odbočte doleva, pokud černou, běžte rovně a pokud si myslíte, že hnědou, odbočte doprava. Běžíte správným směrem?

Do soutěže se zapojilo celkem 63 týmů z různých škol. Naši školu reprezentovaly čtyři týmy. V celkovém umístění jsme obsadili 19., 20. a 28. místo. Nejlepšího výsledku dosáhl tým ve složení: Eliška Jurtíková, Noemi Valášková, Adélka Platková, Anička Milotová, Tobík Janák a Adam Géryk, a to celkového 3. místa!!! Svým výkonem se tak probojovali do finále, které se uskuteční v pátek 06. října. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a výše zmíněnému týmu blahopřejeme!

V rámci soutěže pro nás byla důležitá spolupráce, přátelství a rovněž skutečnost, že si to děti užily a snad se obohatily o nové zkušenosti a vědomosti. "

"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli."

Helen Keller

Mgr. Markéta Lúčanová