Velká cena malých zoologů

28.09.2020

S příchodem nového školního roku jsme se i tentokrát velmi rádi zapojili s našimi žáky 4. a 5. třídy do soutěže, kterou každoročně připravuje a organizuje Zoologická zahrada v Ostravě. Soutěžní klání nejen mezi školami, ale i mezi jednotlivými družstvy samotných škol je pro děti značným přínosem z hlediska získání nových poznatků o světové i naší flóře a fauně či upevnění si již poznatků nabytých kupříkladu vzděláváním ve škole. Byť nám letos dne 05. 09. počasí příliš nepřálo, neboť bylo chladno a sychravo, i tak jsme si pobyt v této nádherné a neustále se rozšiřující a zdokonalující se Zoo užili. Druhé místo z loňského roku jsme sice neobhájili, ale přesto se jedno z našich soutěžních družstev umístilo v první desítce. A to je přece jen v nemalém počtu soutěžících škol úspěch. Na právě uplynulé klání s názvem Pod hladinou, zaměřeným tentokrát na život pod vodou, budeme dlouho vzpomínat.

Děkujeme všem našim žákům, kteří se do soutěže vložili s nadšením a odhodláním. Věříme, že se opět naučili něčemu novému a upevnili si a zároveň obohatili své dovednosti práce v týmu.

Lukáš Michael Pitřík