Vítězství Janovic v ENVOFILMU

22.10.2018

Ekologie není jen třídit odpad a starat se o školní zahradu, znamená to i tvořit materiály či práce, které budou oslovovat druhé. V loňském školním roce žáci deváté třídy vytvořili krátký film s názvem Spotřební kocovina.

Film se zabývá tématem udržitelné spotřeby a letmým zamyšlením, kolik věcí je nám třeba? Snímkem nechceme poučovat, chceme vést k zamyšlení, zda my sami někdy nepřispíváme k většímu plýtvání, větší produkci odpadů a vyčerpávání přírodních zdrojů na úkor své zábavy a vlastnímu pohodlí.

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 proběhl v Českém Těšíně 3. ročník ENVOFILMU pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V kategorii základních škol soutěžilo 13 filmů. Naše škola byla vybrána do užšího finále mezi tři nejlepší snímky. Na slavnostním vyhodnocení v budově KaSS Střelnice v Českém Těšíně se pak uskutečnila přehlídka vybraných ukázek. Obsáhlá porota složená z předních odborníků a zástupců Moravskoslezského kraje pak vybrala nejlepší snímek. Můžeme jmenovat například Petra Kracika, divadelního režiséra a ředitele Těšínského divadla, dále pak RNDr. Jiřinu Kábrtovou, ředitelku Ostravského muzea či slavného portugalského režiséra Antonio Pedro Nobre.

Z rozhodnutí této komise se Základní škola a Mateřská škola Janovice stala vítězem v kategorii Nejlepší žákovský film /ZŠ/.

V Českém Těšíně prezentovali naši školu Ondřej Mohyla, Eliška Mohylová, Marek Špok - hlavní postavy snímku, v doprovodu s panem ředitelem a s koordinátorkou EVVO.

Velmi si vážíme úspěchu našich žáků. Film vznikal téměř půl roku. Jsme pyšní na toto významné ocenění a těšíme se na další spolupráci na projektech v rámci Moravskoslezského kraje.

Monika Olšáková