Vyhodnocení fotosoutěže

16.12.2016

Dovolujeme si vyhlásit výsledky fotografické soutěže Žákovské rady nazvané "Janovická zákoutí aneb Krásy Janovic". Na základě veřejného hlasování, do něhož se zapojilo zhruba 195 z Vás, jste svými hlasy rozhodli následovně:

Na prvních dvou místech se umístily snímky Sáry Pastorkové. Abychom umožnili vítězství i dalším, rozhodli jsme, že obě fotografie spojíme na první místo. Vojta Zrzavý se svým snímkem obsadil místo druhé a třetí příčka náleží Evě Bínové.

Zvláštní ocenění jsme se rozhodli udělit Jakubu Žitníkovi a Kateřině Zrzavé, a to i na základě posouzení a ohodnocení jejich snímků odborníkem. Zároveň ony fotografie ve veřejném hlasování získaly z Vaší strany po prvních třech místech nejvíce hlasů jako další v pořadí.

Autoři vítězných snímků budou náležitě odměněni. Současně budou jejich snímky a snímky dalších soutěžících použity s jejich souhlasem k utváření designu našich internetových stránek. Děkujeme všem soutěžícím za účast a vítězům blahopřejeme.

Mgr. Lukáš Pitřík

Vítězné snímky si můžete prohlédnout zde:

1. místo Sára Pastorková

2. místo Vojtěch Zrzavý

3. místo Eva Bínová

Zvláštní ocenění - Jakub Žitník

Zvláštní ocenění - Kateřina Zrzavá