Výuka moderních dějin v praxi

13.05.2019

Před několika málo dny jsme si připomínali 74. výročí od ukončení II. světové války na území Evropy. Konfliktu, který se stal jedním ze dvou dosud nejzávažnějších a nejtragičtějších válek v dějinách lidstva. Jsme přesvědčeni o tom, že připomínat si ono lidské počínání je nesmírně důležité a že období moderních dějin by nemělo být opomíjeno. I z tohoto důvodu neustále usilujeme o propojení teoretických poznatků, které se snažíme dětem předávat, se stránkou praktickou, tedy s hmatatelnými důkazy o životě našich předků i o společenských, kulturních či politických aspektech doby, v níž žili. Současně se snažíme děti vést k úctě a respektu vůči oněm událostem naší historie.

Dne 09. května jsme se vydali se žáky 9. ročníku na historicko-geografickou exkurzi do Památníku II. světové války v Hrabyni. Do míst, kde probíhaly v rámci této války jedny z posledních bojů na území naší vlasti. Do míst, kde se i dnes pod našima nohama bez našeho vědomí ukrývají němí svědci (archeologické skvosty) oné válečné vřavy, na něž stále narážíme. 

Naše exkurze sestávala ze dvou částí. V té první jsme si mohli vyslechnout, jaký byl život po všech stránkách v období Protektorátu Čechy a Morava. Výklad se odehrával přímo v prostorách bohaté expozice k danému tématu. Druhá část pro nás byla připravena přímo v útrobách samotného Památníku. Zde si žáci měli možnost prohlédnout expozici orientovanou na celé období války. A aby své ve škole získané znalosti a vědomosti mohli ještě více zužitkovat, po celou dobu prohlídky pracovali interaktivně - díky pracovním listům. 

Vyslechli jsme si nejen všeobecně známé údaje, ale dozvěděli jsme se rovněž celou řadu zajímavostí a detailů. Celá expozice je zakončena zhlédnutím originální předlohy sousoší lidických dětí. Právě lidickou tragédií jsme naši cestu do Hrabyně zakončili. Děti 9. ročníku na ni, díky tomuto pomyslnému mostu, navážou na své závěrečné cestě do Prahy, jejíž součástí bude právě také návštěva Památníku v Lidicích

Věříme, že i tato exkurze byla pro naše žáky přínosem, že si mohli uvědomit, jak je historie provázána se současností a slyšet o oněch událostech rovněž z úst jiných lidí než jen učitelů. 

Lukáš Michael Pitřík