Vzácná návštěva z Rakouska

22.05.2017

Ve středu 10. 05. 2017 byla naše škola navštívena rakouskými učiteli v rámci projektu Global schools. Global Schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty společnosti Člověk v tísni. Vyučující v rámci tohoto projektu sledují míru globálního rozvojového vzdělávání ve výuce na základních školách.

Naše škola byla vybrána na základě profilace v environmentální oblasti a na základě toho, že se snažíme vybavit děti nejen potřebnými znalostmi, ale také hodnotami a kompetencemi pro život v dnešním světě, kde je potřeba den co den přijímat, třídit a kriticky nahlížet na informace o dění ve světě. Tento způsob výuky jde ruku v ruce s konstruktivistickým stylem výuky, jenž naše škola preferuje.

Pět učitelů z Rakouska a jejich tlumočnice si prohlíželi janovickou školu v doprovodu žáků a ředitele školy, který jim umožnil nahlédnout jak do jednotlivých tříd, tak i do nové mateřské školy, ale i do míst, kde se nacházejí tepelná čerpadla. Žáci podrobně popisovali a komentovali jednotlivé projekty, které jsou umístěny na chodbách školy. Následně šli všichni navštívit výuku angličtiny paní učitelky Daniely Světlíkové v páté třídě. Ta si pro ně připravila lekci s názvem Giving tree, během níž žáci pracovali s texty, sdíleli informace, vyjadřovali postoje a hodnoty lidského jednání v konkrétních životních situacích. Tato mistrovská lekce zaujala jak učitele, tak žáky, kteří byli obdarování lískovými plátky, jež děti mohly využít jako dárek maminkám na jejich Den matek.

Po této hodině následoval rozbor a diskuze, kde se rakouští učitelé dotazovali na radosti i starosti českého školství a zaznamenávali si příklady dobré praxe naší ekoškoly. Po celou dobu tohoto krátkého, ale intenzivního setkání doprovázel rakouskou delegaci ředitel školy, jenž ochotně a zodpovědně reagoval na jejich dotazy, komentáře a poznámky. Na závěr návštěva obdržela kalendáře a letáčky o naší obci, které věnoval obecní úřad v Janovicích.

Jsme rádi, že jsme byli navštíveni učiteli ze zahraničí a mohli jim předat naše cenné zkušenosti. Věříme, že to nebyla poslední návštěva.

Mgr. Monika Olšáková