Z Janovic až do Senátu

24.06.2017

Jsme malá škola, která si vybrala své priority na základě svých možností. Jednou z našich priorit je oblast environmentální výchovy a vzdělávání. V tomto oboru již pracujeme přes 10 let. Poprvé jsme se rozhodli naše úsilí zúročit v roce 2013, kdy jsme získali mezinárodní titul Ekoškola (Eco-Schools). V tomto školním roce 2016/2017 jsme již podruhé obhájili ono prestižní ocenění. Celý projekt není jen o tom, aby žáci nosili do školy papír a správně třídili odpad, ale je také o tom, aby žáci věděli, jak účinně šetřit vodou a energií, vnímali a vylepšovali prostředí jak uvnitř školy, tak i v jejím okolí, komunikovali s obcí a s veřejností o ekologickém chování a smýšlení.

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu říká: "Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět".

Jádrem našeho programu jsou samotní žáci, kteří jsou hýbateli změn. Nejužší spolupráce probíhá s dětmi z ekotýmu, které v tomto školním roce například usilovaly v tzv. Bublinkové kampani o výměnu chemických čisticích prostředků za ekologičtější a šetrnější pro životní prostředí. Svou soustavnou prací tak seznámily spolužáky a spoluobčany s možnostmi šetrnějšího úklidu. Na třech veřejných akcích jsme vybrali částku Kč 2 500,- a peníze věnovali na nové čističe pro školu. V dnešních dnech tak máme nové výrobky ve školní kuchyni, v mateřské škole i v základní škole. Žáci deváté třídy navíc minulý týden navštívili Obecní úřad v Janovicích, kde s paní místostarostkou diskutovali o možnosti výměny současných čističů za nové i na tomto místě.

A to je jedna z mnoha aktivit Ekoškoly. Dne 22. června 2017 zástupci janovické školy převzali v Senátu Parlamentu České republiky ocenění. Hlavní město navštívili zástupci ekotýmu Sára Pastorková, Eliška Burdková, Barbara Velčovská, koordinátorka EVVO Mgr. Monika Olšáková a ředitel školy Mgr. Ivo Tošenovjan. Naši výpravu doprovázela i paní místostarostka Ing. Mgr. Gabriela Milotová. Při vyhlášení v Rytířském sále byli přítomni náměstci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí, dále zástupce OSN a všichni členové neziskové organizace Tereza. Velmi jsme byli poctěni také tím, že nás přišel pozdravit a osobně se zúčastnit slavnostního vyhlášení také pan senátor Ing. Zdeněk Nytra. Po obřadu jsme si všichni prohlédli budovu Valdštejnského paláce, Valdštejnské zahrady a zažili projížďku parníkem po Vltavě. Díky velké vzdálenosti Janovic od Prahy jsme jeli do hlavního města již o den dříve a navštívili museum Grévin, Pražský hrad a Křižíkovu světelnou fontánu na pražském výstavišti.

Ráda bych řekla, že program Ekoškola není jen o několika lidech, ale je o dlouhodobé spolupráci žáků, učitelů, rodičů. Ráda bych touto cestou poděkovala všem za spolupráci a součinnost v tomto školním roce. Veliké poděkování patří novému vedení školy za otevřenost, bezproblémovou komunikaci a velkou podporu v této oblasti výchovy a vzdělávání. Jsme hrdí, že naše škola je jedinou školou v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy s tímto oceněním.

Mgr. Monika Olšáková