Za poznáním a historií

01.02.2024

Hned první školní den právě začínajícího druhého pololetí jsme se se žáky 8. třídy vypravili na další z našich exkurzí, a to do Ostravy. Tentokrát jsme si představili Katedrálu Božského Spasitele neboli také baziliku Božského Spasitele, jež se nachází v samotném centru města. Než jsme vstoupili do jejích útrob, seznámili jsme se alespoň stručně s několika zajímavostmi, které se k této druhé největší církevní stavbě na Moravě (prvenstvím se honosí Velehrad) váží. Kupříkladu, že byla postavena v neorenesančním slohu (na renesanci může odkazovat například styl kvádříkového zdiva), že základy začaly být kopány 04. října roku 1883, tedy v den jmenin císaře Františka Josefa I., nebo že kapacita katedrály je 4.000 osob v jednom okamžiku. Zaměřili jsme se také na další architektonické prvky, jako jsou sloupy odkazující k období antiky, sochy nad hlavním vstupem zachycující biblické postavy nebo technické údaje, jimiž jsou šířka, délka a výška samotné stavby. Sdělili jsme si rovněž, že mramorový kvádr na původní oltář, který byl po druhé světové válce nahrazen novým, byl dovezen až z Rumunska. Zajímavostí pro děti byl jistě také fakt, že v katedrále byly původně instalovány dvoje varhany. Posléze jsme se již mohli ponořit do ticha a klidu uvnitř baziliky, kde ještě stále vládne atmosféra vánočního příběhu o narození Ježíše.

Pak již naše kroky vedly k místům, díky nimž jsme se rovněž dozvěděli mnoho zajímavého, byť z poněkud jiného soudku. Zamířili jsme totiž do Národního zemědělského muzea v Dolní oblasti Vítkovic. Zde jsme si za přítomnosti průvodkyně a jejího výkladu prohlédli hned několik expozic - vývoj od cepů přes mlátičky až po kombajny, či velmi progresivní rozvoj traktorů a dalších zemědělských strojů. Obohacující byla rovněž výstava potravin, které získaly ocenění významných značek kvality. Poučné byly také vzdělávací panely z různých oblastí, jež se týkají potravin, zdravé výživy či produkce zemědělských plodin. Spatřit jsme mohli exponáty z různých koutů světa a našemu zraku neuniklo ani originální práškovací letadlo, které si "zahrálo" v jednom z oblíbených českých filmů "Vesničko má středisková." Jedním z nejhonosnějších exponátů muzea je pak původní lis na víno z roku 1841.  

Jsme velice rádi, že se nám exkurze vydařila, byť  nás trochu zkrápěly i dešťové kapky. Tímto zároveň děkujeme výše zmíněnému Muzeu za poutavý a poučný výklad. Za důležitou součást výuky totiž stále považujeme propojování teoretických poznatků s reálnou stránkou života, neboť je podstatné, aby děti vnímaly, že vědomosti získané ve školních lavicích je nezbytné propojovat nejen vzájemně mezi sebou, ale především je přenášet do skutečného světa. 

Lukáš Michael Pitřík