Zahájení prací na výstavbě školního jezírka

24.08.2018

Ačkoliv prostor pro výstavbu vodního ekosystému ještě zeje prázdnotou, již nyní započaly zahajovací práce na výstavbě přírodního jezírka na půdě nové školní zahrady. Na základě získané dotace Nadačního fondu Hyundai ve výši Kč 93 000,- se nyní domlouváme se zainteresovanými stranami na konkrétních krocích realizace našeho záměru.

Velkou pomocí byla schůzka s panem zahradním architektem Kantorem, který nám pomohl s nápadem nad tvarem a umístěním jezírka. Dále nám velmi pomáhá pan místostarosta Běrský, který na základě svých zkušeností z minulých obdobných projektů má přehled o zařízení a technice, které tento prvek vyžaduje.

Následné práce budou záviset na přátelích naší zahrady - tedy na učitelích, žácích a jejich rodičích. Při této příležitosti plánujeme v měsíci září dobrovolnou brigádu, kde rádi přivítáme zejména dospělé osoby, jež by nám mohly pomoci s realizací stavby a s dalšími potřebnými činnostmi souvisejícími se zahradou.

Věříme, že tento krok bude úspěšným vstupem do nového školního roku 2018/2019, kde se budeme společně snažit o další vylepšení našeho venkovního areálu školy.

Monika Olšáková