Zámecké portrétování

16.03.2019

Co je to portrét? Ve výtvarném umění je to popisné zobrazení konkrétního jedince a patří k nejoblíbenějším žánrům vůbec. 

Proto jsme vyrazili na zámek do Frýdku, kde se nám naskytla možnost zúčastnit se muzejní lekce zaměřené na toto téma. Nejdříve jsme nahlédli do historie portrétu, jak k němu přistupovali umělci v různých obdobích. Prohlédli jsme si kopie slavnýh obrazů a seznámili jsme se s pravidly a postupy při zhotovování portrétu. Poté následovala vlastní kresba. Děti mohly kreslit svého spolužáka nebo si vybrat portrét zámecké osoby. Tato část se žákům líbila nejvíc a také portréty se nám podařily. Muzejní lekci absolvovali naši žáci 4. a 5. třídy.

Táňa Němcová