Škola Nanečisto a zápis dětí do I. třídy

24.05.2018

Je již dlouholetou tradicí, že v Janovické škole předchází zápisu do první třídy projekt Škola Nanečisto. Stejně tomu bylo i letos. Budoucí prvňáčci si školu "jako" vyzkoušeli během března. S paní učitelkou, která bude po prázdninách jejich učitelkou třídní, se setkali třikrát. Na těchto setkáních procvičovali početní představivost, paměť, sluchové vnímání, pravolevou orientaci, správný úchop tužky a v neposlední řadě také výslovnost, která je v posledních letech stále horší, a i další dovednosti, jež jsou důležité pro nástup dětí do první třídy. Čtvrtou schůzku absolvovaly děti s rodiči. Na ní obdržely odměnu a rodiče rady a doporučení, co případně ještě před nástupem do školy docvičit.

Završením projektu byl zápis do první třídy, který proběhl 10. dubna 2018. K zápisu přišlo 22 dětí v doprovodu svých zákonných zástupců. S úkoly, které měly prověřit připravenost dětí, nám pomohli žáci současné páté třídy, za což jim velmi děkujeme. Budoucí školáčci během zápisu prošli několika stanovišti motivovanými klasickými pohádkami. Zde je čekali "průvodci" v kostýmech. Hned v úvodu se představili panu Králi a zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Zastavili se u vodníka, kde chytali, počítali, třídili a porovnávali rybičky. Čarodějnici pomohli postavit hrad, roztřídili geometrické tvary, poznávali barvy a velikosti. U Simonky a kovboje vázali tkaničku na sedmimílové botě. Kreslili, spojovali, napodobovali a dokreslovali. Putování po pohádkové říši zakončili opět u pana Krále, který jim popřál mnoho úspěchu, poděkoval a pogratuloval k zvládnutí zápisu do první třídy. A pak už stačilo vybrat si jen dáreček a začít se připravovat na září. Na všechny prvňáčky se budeme moc těšit.

Mgr. Blanka Barvíková