Zvukomír ušatý zasahuje!

12.04.2024

Stalo se tradicí, že nás na prvním stupni v době okolo Velikonoc navštěvuje paní Irena Magnusková, která pro děti připraví a zrealizuje Muzikohrátky na rozličná témata. Tentokrát na sebe vzala podobu odborníka přes zvuk. Dala si na hlavu paruku, na oči brýle, na krk si pověsila maskota – netopýra ušatého, nasadila si převeliké uši a představila se jako ZVUKOMÍR UŠATÝ.

Po seznamovací aktivitě, kdy každé dítě prozradilo Zvukomírovi své jméno tak, že to nebylo vůbec slyšet a následně dostalo prostor své jméno co nejvíce zakřičet, si s dětmi povídala o zvuku a o tom, jak se šíří. Aby si děti zvukové vlny lépe představily, provedly pokus s ladičkou. Poté, co ladičku rozezněly a vložily ji do misky s vodou, zvukové vlny uviděly.

V dalším pokusu zase zvukové vlny rozpohybovaly semínka umístěná na bláně bubnu, který byl položený na reproduktoru. Semínka tancovala do tlukotu srdce, zpěvu delfínů, ale i na oblíbenou píseň skupiny Imagine Dragons Believer. To už tancovaly i děti.

Následně se děti seznámily s netopýrem. Dozvěděly se, že vydává zvuk o takové výšce, že je pro lidské ucho neslyšitelný. Díky tomuto zvuku se ale netopýr dokáže bezpečně pohybovat v té nejčernější tmě a vyhnout se všem překážkám.

Zvukomír seznámil děti i s tím, že pomocí decibelometru můžeme měřit sílu zvuku – tedy hluk. Zjistili jsme, že přestože se budeme snažit o absolutní ticho, pod 40 decibelů se ve školní třídě nedostaneme.

Došlo i na slavného českého skladatele Bedřicha Smetanu, který své vrcholné dílo, symfonický cyklus Má vlast, složil, když ohluchl. Libou melodii symfonické básně Vltava se děti na závěr programu pokusily ztvárnit pohybem a modrobílými třásněmi. Nejedno dítě na závěr vyjádřilo Bedřichu Smetanovi obdiv – jak mohl někdo, kdo neslyší, složit něco tak krásného…

Rádi bychom paní Magnuskové poděkovali za její úžasné nápady, vzornou přípravu, nasazení a schopnost zaujmout a oslovit děti hudbou. Bez ní bychom si Velikonoce už ani neuměly představit. Těšíme se na příští Muzikohrátky s ní.

učitelky prvního stupně