Zvýšení biodiverzity na školní zahradě

22.10.2018

U příležitosti dne zvířat 04. 10. jsme se s dětmi prvního stupně ZŠ Janovice rozhodli, že se v měsíci říjnu pokusíme vybudovat na naší školní zahradě zvířecí příbytky tak, abychom zvýšili biodiverzitu naší zahrady. Zapojily se všechny třídy prvního stupně a také školní družina.

S prvňáčky jsme si povídali o lese a jeho obyvatelích, ale také o tom, že pro zachování rovnováhy v přírodě je důležitý každý živočich.

V okolí školy jsme sbírali listy a přírodniny, které jsme upotřebili k výrobě hmyzovníků. Ty jsme rozvěsili na stromy ve školní zahradě. V dalším týdnu jsme se vydali do blízkého lesa, kde jsme sbírali větvičky a suché listí, ze kterého na školní zahradě vznikl příbytek pro ježka. Ten jsme budovali společně s třeťáky.

Paní učitelka z druhé třídy na školní zahradu přispěla různými kusy dřeva, které děti z první a druhé třídy společně rozmístily v různých částech zahrady tak, aby trouchnivějící dřevo sloužilo hmyzímu obyvatelstvu.

Ve 2. třídě jsme oslavili Den zvířat následovně:

Společnými silami jsme složili puzzle Planeta zvířat, které měli děti celý den k dispozici a mohli si v něm s kouzelnou ALBI tužkou číst. V českém jazyce, kde probíráme abecedu, jsme se snažili na každé písmeno abecedy vymyslet alespoň jedno zvíře.

Ve čtení jsme četli o tom, jak se připravují zvířata na zimu, konkrétně ježek a křeček. Z diskuse o ježkovi vznikla další hodina čtení. Dozvěděli jsme se totiž, že se ježek živí žížalami, slimáky, brouky a dalším hmyzem. A děti zajímalo: CO VŠECHNO JE HMYZ? Z textu JE PAVOUK HMYZ? jsme tedy vyčetli, v čem se liší a co spojuje tyto dvě skupiny živočichů.

Ve výtvarné výchově jsme pak pro hmyz za krásného podzimního počasí venku u kostela stavěli pro hmyz "hmyzí hotely". Jaká byla radost, když na závěr hodiny navštívil hmyzí hotel Honzíka a Ivoška první zákazník. Věříme, že v něm v teple na školní zahradě přečká studenou zimu a že i ostatní domečky získají brzy své první návštěvníky.

Děti z třetí třídy se vydali do lesa, odkud donesly větve, které později posloužily jako základ pro ježčí domeček.

Čtvrťáci začali s budováním skalky. Na val, který vznikl po vyhloubení zahradního jezírka, natáhli textilii a na ni umístili kameny, které jak věříme, budou sloužit ještěrkám k vyhřívání.

Malá družina zase vyráběla hmyzí domečky z květináčů a sena. Také ty už zdobí stromy ve školní zahradě.

Děti z páté třídy a děti z velké družiny ještě budou vysazovat habrový živý plot, kde bychom rádi, až nám vyroste, pozorovali drobné ptáky.

Tak, a teď už nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat a pozorovat, jestli se do našich příbytků nějací živočichové přistěhují.

Blanka Barvíková, Lenka Ševčíková