Struktura

Vaříme od školky až po devítku

Školní jídelna při ZŠ

Základní škola má vlastní kuchyni a jídelnu. Kuchyně je nově zrekonstruovaná a vybavena moderním zařízením, ke kterému patří konvektomaty, nerezové kotle, vzduchotechnika s klimatizací a dostatečné množství chladících skříní a mrazících boxů. Nové skladové prostory jsou stavebně odděleny podle charakteru zboží, aby mohly být dodrženy všechny hygienické a bezpečnostní předpisy. Částečné rekonstrukce se dočkala i školní jídelna.

Vedoucí kuchařka, paní Bronislava Hermanová, má ve školním stravování dlouholetou praxi, což je zřejmé z kvality její práce, kterou naši strávníci nezřídka oceňují pochvalným slovem, nejčastěji však prázdným talířem.
I další pracovnice provozu, paní Milada Winklerová, je člověkem na svém místě. Obě kuchařky rády přidají k chutnému obědu milý úsměv.

Od listopadu 2015 spolupracujeme s výživovou poradkyní, kterou bylo nutno oslovit, abychom mohli připravovat bezlepkovou stravu. Vaří se podle aktuálních výživových a spotřebních norem. Nepoužívají se polotovary ani zvýrazňovače chuti.

Kromě obědů připravujeme pro naše školáky dopolední svačinky, které jsou dvakrát týdně mléčné. Pro děti, které tráví čas po vyučování ve školní družině, připravujeme nápoje, abychom napomohli dodržování pitného režimu, který je pro děti zásadní. Ani akce "Ovoce do škol", která byla zahájena na jaře roku 2010, neušla naší pozornosti.

Školní jídelna při MŠ

Naše Mateřská škola disponuje vlastní kuchyní a školní jídelnou umístěnou v přízemí budovy školky. Hlavní činností jídelny je zajištění stravování pro děti mateřské školy. Zaměstnanci se řídí Vyhláškou číslo 107/2005 Sb., o školním stravování. Součástí vyhlášky je příloha číslo 1, která stanovuje výživové normy pro školní stravování, tzn. optimální zastoupení masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin.

Jídla jsou připravována podle Receptur školního stravování, Receptury ze soutěží školních jídelen, Ať nám chutná ve škole, a jiných.

Usilujeme o to, aby strava byla pestrá, vhodná pro děti a zároveň zdravá.

Denně děti dostávají čerstvé sezónní ovoce do tříd. Ve třídách jsou připraveny várnice s nápojem i voda s citrónem k dodržení pitného režimu.

V době obědu je rovněž nabízena voda s citrónem.

Každodenně jsou připravovány následující pokrmy:

  • dopolední přesnídávka,
  • oběd,
  • odpolední svačina,
  • pitný režim po celý den.