Příběhy našich sousedů

27.06.2023

V letošním školním roce jsme se stali součástí Příběhů našich sousedů. Projektu, který je realizován pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum - Paměť národa. Od loňského září do letošního června měli naši žáci Anežka Vysloužilová, Karolína Vránová, Josef Horálek a Adéla Šuléřová příležitost naslouchat životnímu příběhu pamětníka, jímž se pro nás stal pan Václav Žižka z Janovic, a tento pak následně dál zpracovávat do podoby rozhlasové reportáže, detailního životopisu a závěrečné prezentace. Tedy zdokumentovat. V průběhu projektu se dětem naskytla příležitost realizace audio i videonahrávky pamětníka, se kterou bylo následně dál pracováno. Součástí se stala také exkurze do Radia Čas, kde došlo k přetvoření části životního příběhu pana Žižky do podoby zkrácené nahrávky. Děti si tak mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je tvořit v nahrávacím studiu. 

Přijali jsme rovněž pozvání ze strany paní Kristýny Koblasové, jež měla jako koordinátorka za Post Bellum naši školu na starost, do Ostravy, kde jsme vystoupali na vyhlídkovou věž Nové radnice, navštívili místní centrum Post Bellum a poseděli v kavárně sdružení Pant - Moderní dějiny u šálku kávy či lahodného a osvěžujícího drinku. 

Součástí spolupráce s Post Bellum byl v letošním školním roce také tzv. workshop, o němž jsme již dříve psali:

Celé naše celoroční snažení a úsilí jsme důstojně a velkolepě zúročili a prezentovali na závěrečné konferenci, která se uskutečnila v rytířském sále frýdeckého zámku dne 20. 06. 2023. Jsme velice rádi, že jsme mohli být součástí zajímavého a ojedinělého projektu a mohli do něj přinést vzpomínky i perličky ze života dalšího člověka, který má světu stále co říci. Dovolujeme si přiložit odkaz na článek o výše zmíněné konferenci: 

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Václavu Žižkovi, že se s námi o svůj příběh podělil, že nám dovolil nahlédnout do svého foto archivu a strávil s námi příjemné okamžiky při vzájemných setkáních. Pro nás příjemnými byly.

Zároveň velmi děkujeme za skvělou spolupráci vedení obce Janovice, jmenovitě panu Lukáši Pláničkovi.

Výsledky práce dětí v rámci projektu, celý životní příběh pana Žižky, rozhlasovou reportáž, závěrečnou prezentaci i fotografie nejen z archivu pamětníka jsou k nalezení a veřejně přístupné zde:

Věříme, že celý tento projekt byl pro naše žáky velkým životním přínosem a zajímavým mezigeneračním setkáním. Že si z něho odnášejí krásné vzpomínky, nové zkušenosti. Jsme také přesvědčeni, že teoretické poznatky, jež dětem ve škole předáváme, mají být propojovány s reálným životem. Proto se nebojíme do obdobných projektů vstupovat, neboť jsou obohacením pro nás všechny. Závěrem si dovolujeme připojit i několik fotografií z průběhu naší cesty projektem. 

Lukáš Michael Pitřík